Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Investeeringute kava

Investeeringute kava alusel arendatakse tegelikku ja olulist mõju omavaid infosüsteeme ja riigi infosüsteemi kindlustavaid süsteeme. Toetust saab taotleda riigiasutus, kellel on oskused ja võimalused selliseid süsteeme arendada. Seepärast saab taotlusi esitada ainult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt kutse saanud taotleja.

Investeeringute kavast toetatakse projekte, mis:

  • loovad uusi infosüsteeme;
  • ajakohastavad kasutuses olevaid infosüsteeme;
  • tõstavad riigi infosüsteemi turvalisust;
  • kujundavad riigi infosüsteemi ühtseks tervikuks.

Investeeringute kava koostatakse reeglina üks kord aastas. Vajadusel viib Vabariigi Valitsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi taotlusel kavadesse sisse muudatusi.

Investeeringute kava 2012–2013 – Kavasse on lülitatud 21 projekti kogumahus 5 943 032 eurot. Kava kinnitati Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2012 korraldusega nr 568. Projektide seis

Investeeringute kava 2010–2011 – Kavasse lülitati 19 projekti kogumahus 90 952 332 krooni. Kava kinnitati Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2010 korraldusega nr 264 ning muudeti Vabariigi Valitsuse 3. veebruari 2011 ja 17. novembri 2011 korraldustega nr 43 ja 482. Projektide seis

Investeeringute kava 2009 – Kava sisaldas 30 projekti üldmahus 156 571 370 krooni. Kava kinnitati Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009 korraldusega nr 203 ja seda muudeti neljal korral. Osade kavasse lülitatud projektide kestust pikendati ja projektide arvu vähendati ühe võrra valitsuse 22. juuli 2010 korraldusega nr 295. Projektide lõpptähtaegu pikendati veel Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2010, 26. mai 2011 ja 17. novembri 2011 korraldustega nr 512, 241 ja 483. Projektide seis

Investeeringute kava 2008 – Kava sisaldas 5 projekti üldmahus 87,3 miljonit krooni. Kava kinnitati Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2008 korraldusega nr 275. Kahe projekti tähtaegu pikendati valitsuse 4. juuni 2010 korraldusega nr 224. Projektide seis

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logo


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 09.07.2008
Uuendatud 30.04.2015

Tagasi lehele "Periood 2007–2013"