Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

2010. aasta investeeringute kava (projektid on lõppenud)

Projekt Toetuse saaja Täistaotluse rahuldamise kuupäev Rahuldatud täistaotluse maht Tehtud väljamakseid
Päästeameti infosüsteemide ja sidevõrkude töökindluse tõstmine häirekeskuste jaoks Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 01.07.2010 318 773,00 252 194,61
(Projekt on lõppenud)
Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteemide arendamine isikuandmete kontrollimiseks, tagaotsimise andmete sisestamiseks ja edastamiseks Euroopa SIS II kesksüsteemi Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 01.07.2010 485 735,00 480 306,01
(Projekt on lõppenud)
Tsentraliseeritud majandusressursside juhtimine ja haldus Siseministeeriumi valitsemisalas läbi SAP funktsionaalsete liideste Siseministeerium 01.07.2010 441 438,00 440 536,25
(Projekt on lõppenud)
Äriregistri uue manetlustarkvara I etapp arvestades ISKE klassi nõudeid Registrite ja Infosüsteemide Keskus 01.07.2010 359 123,00 358 373,82
(Projekt on lõppenud)
Majandusaasta aruannete elektrooniline struktureeritud esitamine rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IFRS) kasutajatele ja teiste riikliku taksonoomiaga katmata aruannete esitajatele Registrite ja Infosüsteemide Keskus 01.07.2010 262 809,00 250 607,27
(Projekt on lõppenud)
Kohtute infosüsteemi (KIS) täiendused Registrite ja Infosüsteemide Keskus 01.07.2010 511 293,19 509,65
(Projekt on lõppenud)
Maksed ja finantsarvestuse funktsioonid E-toimikus Registrite ja Infosüsteemide Keskus 01.07.2010 416 142,00 402 610,64
(Projekt on lõppenud)
Liidestatud õigusinfosüsteem (ÕIS) Registrite ja Infosüsteemide Keskus 01.07.2010 255 647,00 241 898,87
(Projekt on lõppenud)
E-labor Eesti E-tervise Sihtasutus 01.07.2010 191 735,00 191 734,78
(Projekt on lõppenud)
Tervishoiustatistika moodul Eesti E-tervise Sihtasutus 01.07.2010 511 293,00 501 274,28
(Projekt on lõppenud)
Sadamaregistri tarkvara loomine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 01.07.2010 127 670,00 124 502,30
(Projekt on lõppenud)
E-mereriik: Estportnet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 01.07.2010 318 408,00 234 034,18
(Projekt on lõppenud)
Lennuohutuse järelevalve infosüsteem LOIS Lennuamet 01.07.2010 505 899,00 448 215,19
(Projekt on lõppenud)
Tark Tee Maanteeamet 01.07.2010 319 558,00 220 492,10
(Projekt on lõppenud)
Digitaalarhiivis säilitatava materjali pikaajalise säilitamise infosüsteem Rahvusarhiiv 01.07.2010 511 293,00 511 213,01
(Projekt on lõppenud)
Ultima memoria Muinsuskaitseamet 01.07.2010 97 146,00 11 350,70
(Projekt on lõppenud)
Kultuuriinfo portaal (Katkestatud) Kultuuriministeerium 01.07.2010 76 694,00  
Mobiilse isikutunnistuse (m-ID) taotlemiseks ja väljastamiseks tehnilise lahenduse loomine Siseministeeriumi infotehnoloogia- arenduskeskus 01.10.2010 283 178,00 254 829,84
(Projekt on lõppenud)
Kokku 5 993 834,19 4 924 683,50

EL Regionaalarengu Fondi logo

Tagasi lehele "Investeeringute kava"