Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Semantikaalased koolitused

Hankelepingu objekti nimetus: Semantika koolitusmaterjalide väljatöötamine ja koolituste läbiviimine.

Hankelepingu objekti kirjeldus: Töö eesmärgiks on riigi infosüsteemi semantilise koosvõime ja sellega seotud teemade valdkonnas avaliku sektori teadlikkuse tõstmist toetavate koolitusmaterjalide väljatöötamine ning infopäevade ja koolituste läbiviimine. Hanke raames uuendatakse ja töötatakse välja vastav koolitusmaterjal erinevatele riigi infosüsteemiga seotud sihtgruppidele (andmekogude haldajad/pidajad, arendajad, andmekogude pidamise eest vastutajad, semantikavarude loojad, klassifikaatorite haldajad).
Hange ei hõlma koolituste, infopäevade korraldamise tehnilisi tugitegevusi nagu ruumide rentimist, toitlustuse organiseerimist jms.

Tööd tellitakse Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ja seda rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 30.03.2009 kella 11.00-ks.

Kontakisik:

Rica Semjonova
projektijuht
tel 663 0295

Lisatud 18.03.2009

Tagasi lehele "Riigihanked"