Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

SAN kettasüsteem hankementlus tunnistati kehtetuks

SAN kettasüsteemi avatud hankemenetlus (hanke viitenumber riigihangete registris 111216) tunnistati 29.10.2009 a RIA direktori käskkirjaga kehtetuks.

Alus: RHS § 29 lg 3 p 6 ja Tallinna Halduskohtu kohtumäärus haldusasjas nr 3-09-1799.

Hankemenetluses tehtud otsuseid vaidlustati kahel korral Riigihangete Ameti juures asuvas Vaidlustuskomisjonis ja lõpuks kohtus. Tallinna Halduskohus kinnitas 25.09.2009 määrusega menetlusosaliste kompromisskokkuleppe.

Lisatud 02.11.2009

Tagasi lehele "Riigihanked"