Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riik hakkab analüüsima e-demokraatia olukorda

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) hakkavad koostöös e-Riigi Akadeemiaga analüüsima Eesti e-demokraatia ja e-kaasamise olukorda.

MKM ja RIA sõlmisid e-Riigi Akadeemiaga kaheaastase lepingu e-demokraatia uurimiseks ja edendamiseks Eestis. Järgnevatel aastatel tutvustatakse e-demokraatia olemust ning võimalusi erinevatele sihtgruppidele, nii avaliku võimu esindajatele kui kodanikuühiskonna osalistele. Kaheaastase lepingu maht on 1 917 750 krooni ning tegevused viiakse ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse, Riigikantselei ning e-Riigi Akadeemia juhtimisel.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on Eesti e-demokraatia valdkonnas juba palju ära teinud: "E-kaasamise küsimustes peetakse Eestit rahvusvaheliselt üheks juhtivaks riigiks ning erinevatest kodanikualgatustest on näha inimeste järjest kasvavat soovi oma hääl kuuldavaks teha, kasutades selleks just infotehnoloogilisi võimalusi."

Muuhulgas on projekti käigus plaanis läbi viia internetikeskkonnas toimuva Riigikogu 2011. aasta valimiste valimiskampaaniate analüüs. Jätkub e-demokraatia ja e-kaasamise alaste teadmiste levitamine nii Eestis kui rahvusvaheliselt, sealhulgas e-demokraatia teemalise konverentsi korraldamine aastal 2012.

"Tegelikult algab e-demokraatia mitte tehnoloogiast, vaid meist endist," rõhutab e-Riigi Akadeemia e-demokraatia valdkonna juht Liia Hänni. "Inimestena oleme oma harjumuste ohvrid ja käitumises palju konservatiivsemad, kui arvame – ka virtuaalmaailmas. Siit tuleneb suuresti vajadus teadvustada laiemalt neid uusi võimalusi, mida pakub tehnoloogia kodanike poliitikas osalemiseks."

"Eesti infoühiskonna arengukava 2013" üks peaeesmärk on isikukeskse ja kaasava ühiskonna arendamine, et suurendada inimeste kaasatust riigi otsustusprotsessidesse infotehnoloogiliste võimaluste kaudu.

E-Riigi Akadeemia on mittetulunduslik infoühiskonna arendus- ja analüüsikeskus, mille missioon on kaasa aidata demokraatliku infoühiskonna kujunemisele.

Tööd viiakse ellu Euroopa Liidu struktuurifondide programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. Programmi eesmärk on tõsta teadlikkust infoühiskonna võimalustest, suurendada olemasolevate elektrooniliste lahenduste kasutatavust, soodustada uute e-teenuste teket ning teavitada inimesi, kuidas arvutit turvaliselt kasutada. Programmi tegevused on suunatud e-teenuste kasutajatele, avalikule ja erasektorile. Programmi kogumaht on 50 miljonit krooni ning tegevused viiakse läbi ajavahemikus 2007–2013.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus

Lisatud 10.02.2012

Tagasi lehele "Uudised"