Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaali teenustase

Riigiportaali eesti.ee kasutatakse kõige rohkem tööpäeviti ajavahemikus 8.30–22.00 ning nädalavahetustel 10.00–22.00.

Seda arvestades ei tee RIA sel ajavahemikul eesti.ee keskkonna katkestusi sagedamini kui kord kuus. Teavitame kasutajaid nendest vähemalt 48 tundi ette. Kasutajaid teavitame ka väljaspool tööaega toimuvatest hooldustöödest, mis kestavad üle 30 minuti.

Probleemide korral palume kirjutada RIA kasutajatoele aadressil help at ria dot ee

NB! See teenustase kehtib eesti.ee kui keskkonna kohta. Riigiportaali vahendusel pakuvad enda teenuseid paljud asutused. Iga konkreetse teenuse hooldusajad määrab selle teenuse pakkuja.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 02.04.2012
Uuendatud 05.03.2014

Tagasi lehele "Riigiportaal eesti.ee"