Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaali teenused

Riigiportaali teenused partneritele:

  • Autentimis- ja autoriseerimisteenus
  • Elektroonilised vormid
  • X-tee päringute esitluskiht (PEPE)
  • Autoriseerimisandmete andmekoguga liitumine
  • Ametlike dokumentide infrastruktuuri teenus
  • Erilahendused
  • Teavitusteenused (e-posti või SMSiga)
  • Teavituskalender

Täpsem info nendest teenustest (sh teenuste lisamise üldpõhimõtted) on kirjas riigiportaalis eesti.ee.

Kodanikele suunatud teenused leiab riigiportaalist eesti.ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 23.11.2005
Uuendatud 02.12.2015

Tagasi lehele "Riigiportaal eesti.ee"