Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaali "eesti.ee" teavitustegevuste infotunnil esitatud küsimused ja vastused

1. Millal on lahenduste esitamise tähtaeg?
Infotunnil esitati mitu ettepanekut lahenduse esitamise tähtaja edasi lükkamiseks, sest juulikuus on enamus agentuure kollektiivpuhkusel. Esialgse plaani kohaselt oli selleks tähtajaks, 10. august 2011, aga arvestades ettepanekuid nihutame lahenduste esitamise tähtaega hilisemaks (orienteeruvalt 19. august 2011). Täpne kuupäev sõltub suuresti sellest, millal me saamedialoogi alustamise ettepaneku esitada.

2. Kuidas lahendusi hinnatakse?
Lahenduste hindamise täpsed kriteeriumid on kirjas dialoogi alustamise ettepanekus, kuid lahendustes hinnatakse sisu (ideed), maksumus ei ole selles faasis hindamiskriteeriumiks. Lahenduses tuleb suurusjärgulised maksumused küll välja tuua, kuid seda selleks, et oleks võimalik hinnata kampaania mahtu ja hinnangulist kogumaksumust. Maksumus on hindamiskriteeriumiks alles pakkumuste hindamisel – majanduslikult soodsaima pakkumuse korral on edukaima pakkumuse valikul oluline nii sisu kui hind.

3. Kes kuuluvad hankekomisjoni ja kas lahendusi hindavad need samad inimesed, kes hindavad hiljem ka pakkumusi?
Hankekomisjoni liikmeteks on ELi sf programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ programmijuht, 2 projektijuhti, 2 eesti.ee meeskonna liiget ja üks sõltumatu reklaamiekspert.
Jah, kogu hankeprotsessi vältel on hankekomisjoni liikmed ühed ja samad.

4. Miks peab esitama taotluse dokumente skaneeritult?
Tehniliste viperuste vältimiseks dokumentide avamisel (nt fail ei avane vms) tuleb hankes osalemise taotluseks vajalikud dokumendid esitada nii väljatrükitult kui ka digitaalselt. Taotluse dokumentide digitaalset versiooni ei pea tingimata esitama skaneeritult, vaid ainult juhul, kui ei ole neid dokumente võimalik digitaalallkirjastada. Täpne nõue dokumentide vormistamise kohta on järgmine (väljavõte hanketeatest):
3. Taotlus tuleb esitada:
3.1. paberkandjal ühes köidetud originaaleksemplaris
3.2. digitaalsel andmekandjal (soovitavalt CD plaadil) kas digitaalallkirjastatult või pdf (Portable Data Format) vormingus täieliku skaneeritud koopiana originaaleksemplarist, mis on tähistatud punktis 4 nõutud kirjetega.
3.3 Nii paberkujul kui digitaalkujul esitatav taotlus ja muud käesolevas hanketeates nõutud dokumendid tuleb paigutada ühte kinnikleebitud ja pitseeritud pakendisse, rakendades abinõusid, mis ei võimaldaks varjata selle määratud tähtpäevale eelnevat avamist
.

Hanke info

Taotluste küsimused-vastused

Lisatud 08.06.2011

Tagasi lehele "Riigihanked"