Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

"Riigiportaal "eesti.ee" visuaalse identiteedi loomine ja teavituskampaania" taotluste küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse "Riigiportaal "eesti.ee" visuaalse identiteedi loomine ja teavituskampaania" taotluste esitamise kohta

1. Küsimus (saabunud 21.07.2009): Juhendi alusel on vaja pakendile kanda selline asi nagu Taotlus (VI.3 4.4 Taotlus). Mida see vormiliselt endast täpsemalt kujutab? Kas teil on võimalik saata vastav näide?

Vastus (avaldatud 22.07.2009):  Hankijal on vaja teada, kes esitas ja millisele hankele taotluse/pakkumuse. Vahel on samal päeval mitu riigihanget või hankemenetluses mitu etappi nagu ka antud juhul - algul esitatakse taotlus ja siis pakkumus.

Palume taotluse pakendile märkida järgmised kirjed (VI.3 4.4) - edastame näidise:

Taotleja:  TAOTLEJA NIMETUS  registrikood XXXXXXXX
Hankija: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Riigiportaali „eesti.ee“ visuaalse identiteedi loomine ja teavituskampaania, viitenumber  113652
TAOTLUS
Hoiatussõnad “Mitte avada enne taotluste avamise tähtaega!”

2. Küsimus (saabunud 22.07.2009): Kas meeskonnaliikmete töökogemuse tõestamiseks piisab vabas vormis nende teenistuskäigu kirjeldamisest või on nõutavad täismahus CV-d?

Vastus (avaldatud 27.07.2009, vastatud 22.07.09): Palume esitada CV-d täismahus.

3. Küsimus (saabunud 27.07.2009): Millises vormis tuleb antud dokument esitada? Kas ametliku kinnitusena Äriregistrist (kuigi andmed on avalikud) või meiepoolse kinnitusena, et netokäive on kokku vähemalt kaheksa (8) miljonit Eesti krooni.

Vastus (avaldatud 27.07.2009): Palun esitage andmed kahe (2) viimase majandusaasta netokäibe kohta hankelepingu esemele vastavas osas (reklaami, turunduse või disainiga seotud teenused) Teiepoolse kinnitusega asutuse blanketil (eraldi lehel) -  aasta 2008 ja netokäive (EEK), 2007 ja netokäive (EEK).

Hankja kontrollib taotluse esitamisel taotleja kvalifikatsiooni ning veendub ise esitatud andmete põhjal, kas taotleja viimase kahe majandusaasta netokäive reklaami, turunduse või disainiga seotud teenuste osas on kokku vähemalt kaheksa (8) miljonit Eesti krooni.

4. Küsimus (saabunud 28.07.2009): Kas piisab CV esitamisest või tuleb  eelnev töökogemus sügavamalt lahti kirjutada?

Vastus (avaldatud 28.07.2009): Piisab elulookirjelduse (CV) esitamisest.

5. Küsimus (saabunud 28.07.2009): Kas kõik kinnitused ja volikirjad (p 1.1-3) peavad olema eraldi dokumentidena või võivad kinitused olla ühe dokumendina igast ettevõttest (ühistaotlus)?

Vastus (avaldatud 29.07.2009):  Ühise hankemenetluses osalemise taotluse esitamise korral peab iga ühistaotleja esitama andmed ja dokumendid, mis on nõutud taotleja kvalifitseerimiseks. Kinnitused, andmed võivad olla ühel dokumendil -  avaldusel, mis on kinnitatud seadusliku või volitatud isiku allkirjaga. Volikirjad eraldi lehtedel.

6. Küsimus (saabunud 28.07.2009): Kui üks ühistaotluses osalejatest ei kvalifitseeru, kas siis piisab kui teistel osalejatel on nõuded täidetud?

Vastus (avaldatud 29.07.2009): Ühistaotluse korral peavad kõik taotlejad vastama kvalifikatsiooni tingimustele. Ühe taotleja mitte vastavus hanketeates esitatud tingimusele toob kaasa ühistaotluse esitanud taotlejate kõrvaldamise hankemenetluselt.

Ühistaotluse korral arvestatakse taotlejate majandusliku, finanstseisundi  ning tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavuse kontrollimisel kõigi ühistaotluse esitanud taotlejate summeeritavad näitajaid. Hankija ise teostab vastavate näitajate summeerimist.

7. Küsimus (saabunud 29.07.2009): Kas kvalifitseerumise tõendamiseks on teil olemas ka eraldi omapoolsed vormid?

Vastus (avaldatud 29.07.2009):  Taotleja esitab hankijale oma kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavad kinnitused ja andmed taotleja blanketil  taotleja seadusliku või volitatud isiku allkirjaga kinnitatud  hankemenetluses osalemise avaldusel.

Hankijal ei ole selleks eraldi vormi.

8. Küsimus (saabunud 31.07.2009): Kui suures ulatuse on taotleja kohustatud antud hanke faasis "ette nägema" võimalikke allhankeid?

Vastus (avaldatud 31.07.2009): Kui teate, et teete allhanget, siis nimetage allhankija(d) ja allhankimise iseloom -allhankija(te) poolt teostavad  tööd/valdkonna koos kinnitusega, et allhankijatel puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud  alused. Aga kui Te pole kindel, kas teete allhankimist, siis võitegi esitada kinnituse, et hankemenetluse antud etapis ei näe ette allhankimist.

9. Küsimus (saabunud 31.07.2009): Kui taotleja ei kaasa taotlusesse märgitud vastavate tööde allhankijaid, kas tal võib sellest hiljem komplikatsioone tulla?

Vastus (avaldatud 31.07.2009): Kui hankemenetluse käigus selgub, et taotleja siiski allhanget ei kasuta või soovib kasutada teisi allhankijaid, siis pakkumuse esitamisel saate vajalikud andmed ja kinnitused allhankimise kohta uuesti anda.

10. Küsimus (saabunud 31.07.2009): Milliseid dokumente on vaja esitada hanke nr 113652 (riigiportaali eesti.ee visuaalse identiteedi loomine ja teavituskampaania) konkursil osalemiseks?

Vastus (avaldatud 31.07.2009): Selle hankemenetluse juures on taotluste esitamiseks vajaminev info  riigihangete registris, hanke viitenumber 113652.

Hanketeate punktis III.2) Osalemistingimused on kirjas taotleja kvalifitseerimiseks nõutud tingimused: (kinnituste ja andmete loetelu, mis on vaja taotlejal esitada taotleja blanketil,  Maksu- ja Tolliameti ning kohalike maksude maksuhalduri originaaltõend maksude tasumisest (ei tohi olla maksevõlgu), andmed majandusliku ja finantsseisundi ning tehnilise ja kutsealase pädevuse hindamiseks).

Seega saate küsimusele vastuse, kui vaatate riigihangete registris olevat hanketeatet.

Lisatud 30.03.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"