Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaal "eesti.ee" visuaalse identiteedi loomine ja teavituskampaania" HD küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse "Riigiportaal "eesti.ee" visuaalse identiteedi loomine ja teavituskampaania" hankedokumentide (HD) kohta.

1. küsimus (saabunud 27.08.2009):
Pakkuja tööde hulka on määratud voldiku väljatöötamine ja tootmine. Samas pole antud indikatiivset tootmise mahtu. Hinnapakkumised võivad selles osas väga suuresti erineda.

Vastus (avaldatud 27.08.2009): Eesti.ee-d tutvustavate infomaterjalide ning reklaamkingituste indikatiivne maht võiks olla ca 3000 (kokku 6000).

2. küsimus (saabunud 27.08.2009):
Kas saan õigesti aru, et enamus hanke objektiks olevast loovtööst tuleb juba pakkumuste esitamise faasis ära teha (logo kavandid, loovkontseptsiooni väljatöötamine, meediaplaneerimine, riigiportaali roadshow väljatöötamine, reklaamkingituste ja infomaterjalide ideed). Millises detailsusastmes te neid pakkumuse juures ootate, ehk millises detailsusastmes te neid tulemusi hindate?

Vastus (avaldatud 27.08.2009): Pakkumuse loovlahenduses tuleb esitada eelkõige teie nägemus idee ja sõnumite näol (nt teleklipis ideekirjeldus paari kaadriga lahti seletatult). Samuti peaksite esitama idee, kuidas viia läbi maakondlikke riigiportaali tutvustavaid üritusi. Kuivõrd läbirääkimised algavad selle menetlusliigi puhul alles pärast pakkumuste esitamist, siis hiljem on võimalik pakkumusi kohandada vastavalt hankija vajadustele. Meediaplaani puhul on vajalik välja tuua täpsed kanalid ja mahud koos eeldavate kontaktide arvuga.

3. küsimus (saabunud 27.08.2009):
Kas hindamiskomisjoni liikmete nimekiri on avalik? Või kasvõi hindamiskomisjoni liikmete organisatsiooniline ja ametialane kuuluvus (milliseid spetsialiste komisjoni töösse kaasate)?

Vastus (avaldatud 27.08.2009):
Hindamiskomisjoni kuuluvad:
Agne Kivisaar – ELi struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ juht (kampaania korraldaja ja rahastaja), oleme programmi raames läbi viinud mitmeid suuri üleriigilisi teavituskampaaniaid (ID-kaardi teavituskampaania, internetiturvalisuse kampaania, riigiportaali eesti.ee kampaania);
Rica Semjonova - ELi struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ projektijuht, varemalt viinud läbi erinevaid kampaaniaid;
Katrin Pärgmäe – RIA kommunikatsioonijuht, viinud samuti läbi erinevaid kampaaniaid;
Eerik Hänni – RIA riigiportaali valdkonnajuht;
Argo Leetmaa – RIA riigiportaali eesti.ee peatoimetaja;
Ragnar Rattas – RIA eesti.ee tootejuht;
Kairi Tammik – RIA hankejuht

4. küsimus (saabunud 28.08.2009):
Kas läbirääkimised algavad selle menetlusliigi puhul pärast ideedega tutvumist ja alles pärast sobiva idee valimist toimub täpne eelarvestamiste täpsustamine või siis on ikkagi vaja näiteks kõigile kolmele ideelahendusele ka täpne eelarvestus teha. Kas ideed hinnatkse koos maksumusega koos?
(HD 3.16.Pakkumuse loovlahendus võib sisaldada kuni 3 alternatiivset ideed)

Vastus (avaldatud 31.08.2009):
Läbirääkimised algavad pärast pakkumuste esitamist ja selle vastavaks tunnistamist (HD p. 4.1). Eeldame, et pakkumuses on välja toodud loovlahenduse kuni kolme (võib ka ühe idee esitada) alternatiivse idee hinnanguline maksumus. Läbirääkimiste käigus valib hankija koos pakkujaga sobiva idee.

5. küsimus (saabunud 28.08.2009):
HD 4.1.3 - kampaania läbiviimiseks vajalike tööde ajakava. Kas ajakava tähendab tunnid või kliendile üleandmise kuupäevad?

Vastus (avaldatud 31.08.2009):
Pakkumuses on vajalik esitada tööde ajakava, mille all peetakse silmas kampaania raames kõigi elluviidavate tööde ajakava koostamist (millal alustatakse kampaania ettevalmistustega, millal toodetakse tv-klippi, tv-klipi orienteeruv eetrisoleku aeg, millisel perioodil võiks toimuda maakondlik ringsõit, jne.). Pakkumuse maksumuses võiks välja tuua tunnid, mis on kulunud agentuuritööle (eraldi projektijuhtimisele, disainile, copyle, jne.) (HD 4.1.3. kampaania läbiviimiseks vajalike tööde ajakava).

6. küsimus (saabunud 28.08.2009):
Mis on oluline sisuline kõrvalekalle?
(HD 4.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui pakkumus on kooskõlas kõikide HD-s esitatud tingimustega. Hankija võib vastavaks tunnistada pakkumuse, milles ei esine hankija jaoks olulisi sisulisi kõrvalekaldumisi HD-s esitatud tingimustest.)
Mis on oluline sisuline kõrvalekalle?

Vastus (avaldatud 31.08.2009):
Oluline sisuline kõrvalekalle võiks olla nt teleklipi ja reklaamkingituse idee puudumine loovlahenduses, meedialahenduses on välja toodud vaid meediakanalid mitte aga orienteeruv maht ning põhjendus, miks just seda kanalit on kasutatud jms.

7. küsimus (saabunud 31.08.2009):
Kas teavituskampaania periood (pikkus) on oktoober 2009? Ehk kas kõik läbiviidavad tegevused peavad mahtuma sellesse perioodi?

Vastus (avaldatud 31.08.2009):
Ei pea ilmtingimata, oluline on, et kampaaniaga alustatakse oktoobrist (ca 12.10. paiku) aga tegevused võivad jätkuda põhimõtteliselt kuni detsembri alguseni (ca 8 kohas maakondlik ringsõit võib kesta detsembrini, sest soovime ca ühe ürituse nädalas teha), konkreetsema ajagraafiku paneme kokku enne lepingu sõlmimist. Samuti on täna raske prognoosida, kaua võtab aega 4 pakkujaga läbirääkimiste pidamine, ka selle tõttu võib kogu kampaania periood edasi lükkuda. Nii et ootame pakkumuses orienteeruvat ajakava tegevuste elluviimiseks.

8. küsimus (saabunud 31.08.2009):
Mille põhjal hinnatakse teavituskampaanis tulemusi? Kas külastajate arvu põhjal kes külastavad kampaania periooodi jooksul portaali eesti.ee?

Vastus (avaldatud 31.08.2009):
Teavituse eesmärk on suurendada portaali potentsiaalsete kasutajate teadlikkust portaali olemasolu ning pakutavate võimaluste kohta. Kampaania tulemuslikkust hinnatakse nii kasutajate arvu põhjal, kes kampaania perioodi jooksul ja ka kampaania järgselt portaali külastavad kui ka selle põhjal, palju inimesi on sellisest portaalist teadlikud.

9. küsimus (saabunud 31.08.2009):
Kas kampaania toimumisajaks on eesti.ee portaal uuenenud või on ta sellisel visuaalsel kujul nagu ta praegu on?

Vastus (avaldatud 31.08.2009):
Portaal eesti.ee on kampaania toimumisajal selline nagu ta hetkel on. Arendustööd portaali kasutajasõbralikumaks muutmiseks ning disaini jms. tööd algavad 2010 aastal.

10. küsimus (saabunud 02.09.2009):
Kas te saaksite anda indikatiivsed raamid hanke eeldatavale eelarvele. Näiteks maksimaalne summa, mida te hanke teostamiseks planeerinud olete või mõistlikuks peate. See annaks pakkujatele mingid raamid ja teile võimaluse võrreldavaid pakkumisi saada.

Vastus (avaldatud 02.09.2009):
Vastavalt hanketeatele on tegemist alla rahvusvahelist piirmäära jääva hankega, rahvusvaheline piirmäär on 133 000 EURi (millele lisandub km). Meie eelarve maht on suurem kui 1,5milj EEKi ja väiksem kui rahvusvaheline piirmäär.

Lisatud 30.03.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"