Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiasutuste interneti välisühenduse teenuse tellimine (2009)

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas välja avatud hankemenetluse "Riigiasutuste interneti välisühenduse teenuse tellimine (2009)". Hanke viitenumber riigihangete registris on 109508.

Hankedokumendid nr 187 väljastatakse pärast taotluse saatmist hankemenetluse ajal toimiva e-posti aadressile 187@lists.ria.ee või Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus) ise kohale tulles.

Taotluses peavad olema märgitud hankedokumentide väljastamist taotleva ettevõtte nimetus, täpne postiaadress koos postiindeksiga, kontaktisik ja tema kontaktandmed ning kinnitus, kas pakkuja on või ei ole nõus hankemenetluses edastatavate dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08. detsember 2008 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus).

Pakkumuste avamine toimub 08. detsembril 2008 kell 11.30 Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse nõupidamiste ruumis aadressil Rävala 5, V korrus, Tallinn.

Interneti välisühenduse teenuse tellimise hanke küsimused-vastused

Avatud hankemenetlus "Riigiasutuste interneti välisühenduse teenuse tellimine (2009)".  Hanke viitenumber  riigihangete registris on 109508.

Hankedokumentide nr 187 kohta on esitatud küsimused-vastused:

1. Küsimus  (saabunud 04.12.2008): 
Hankedokumendi punkt 6.1.3 kohaselt peab pakkuja esitama statistilised andmed viimase kolme aasta kohta, mis võimaldavad hinnata pakutava teenuse kvaliteeti.
Palume Teil täpsustada, millised on need statistilised andmed, mida pakkuja nimetatud punkti kohaselt esitama peab ja mida hankija pakkumuse vastavuse kontrollimisel hindab?
Vastus:  Osutatud analoogiliste teenuste (IP transit) maht, klientide arv, kes on tarbinud analoogiliste teenuste, suuremete rikete arv aastas, mis mõjutasid analoogiliste teenuste osutamist.

2. Küsimus  (saabunud 04.12.2008): 
Hankedokumendi Lisa 3 punkti 1.1.1.1 kohaselt  loetakse andmesideteenuse mittekättesaadavuseks igasugust häiret, mis oluliselt takistab pakutava andmesideteenuse kasutamist pakkuja välisruuterile järgneva rahvusvahelise operaatori välisruuterini?
Palume Teil täpsustada, millistel juhtudel loetakse, et andmesideteenuse kasutamine on oluliselt takistatud? 
Vastus:  BGP peeringu katkemist või BGP tabeli suuruse olulist vähenemist pakkuja tõttu, käideldavusnõuete rikkumist.

3. Küsimus  (saabunud 04.12.2008): 
Hankedokumendi Lisa 3 punkti 2.2 kohaselt peab pakkuja ülejäänud andmesideteenuse kvaliteedi tingimuste rikkumise korral tõrke likvideerima teatamisele või teadasaamisele järgneva tööpäeva jooksul, vastasel juhul on hankijal õigus leping üles öelda.
Kas antud juhul on „ülejäänud andmesideteenuse kvaliteeditingimustena“ mõeldud ainult hankedokumendi lisa 3 punktis 1.2 kirjeldatud jõudluse nõudeid ja neid ei käsitleta andmesideteenuse kasutamist oluliselt takistava häirena?
Vastus: Jah. Samuti loetakse teenus oluliselt takistatuks, kui pakkuja on näiteks oma tegevuse tõttu  blokeeritud teiste globaalsete transiidi pakkujate poolt (näiteks spämm või tema võrgust lähtuv suuremahuline DDoS).

Lisatud 24.11.2008

Tagasi lehele "Riigihanked"