Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiasutuste e-teenuste arendus saab 123 miljonit krooni toetust

7.09.2005

Eesti riik ja Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) toetavad järgneva kolme aasta jooksul Eesti infoühiskonna arengut 122 539 365 miljonit krooniga. Eraldatava rahasumma toetusel arendatakse jõudsalt edasi erinevaid e-teenuseid, mis muudavad kodaniku suhtlemise riigiga lihtsamaks ning mugavamaks.

Järgneva kolme aasta jooksul koordineerib Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) eraldatud raha ulatuses kokku 19 e-teenuse väljatöötamisega seonduvat projekti. 41 esitatud taotluse sisuline hindamine toimus majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt moodustatud hindamiskomisjonis jaanuaris. Parimate projektide toetuse kasutamise kava põhinimekirja koostamisel võeti arvesse meetme eelarvet (130 miljonit krooni) ja esitatud taotluste 200 miljonilist kogumahtu. Juulikuuks olid kõigi projektide riigihankedokumendid koostatud ning majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt toetuse eraldamise tingimused kinnitatud ning rahastamisotsused tehtud. Septembris toimuvad esimesed väljamaksed ning 2005. aasta jooksul peavad kõik projektid jõudma ka konkreetsete hankelepinguteni.

Mahukamaid projekte realiseerivad näiteks Sotsiaalministeerium, Siseministeerium ja Politseiamet. Nii võimaldavad Sotsiaalministeeriumi Digitaalse terviseloo projektid edaspidi raviarstil vajaduse korral ühest kohast kätte saada kogu patsiendi kohta kogutud meditsiiniinfo ja ka patsient saab ülevaate enda kohta kogutud terviseinfost ja selle kasutamisest. Siseministeeriumi perekonnaregistri loomine ning sealjuures ka kogu rahvastikuregistri digitaliseerimine aitab vähendada erinevate ametkondade poolt kodanikelt samade andmete küsimist. Politseiameti projekti tulemusena saavad kodanikud edaspidi politseile oma avaldusi interneti teel esitada, mis tähendab nii kodanikule kui politseile olulist aja ja kulutuste kokkuhoidu.  
Projektidele strateegilist juhtimist korraldab ja kohapealset kontrolli teostab  Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kui infoühiskonna arendamise meetme rakendusüksus.

Teema: RIA, Struktuuritoetused

Lisatud 25.11.2005

Tagasi lehele "Uudised"