Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi mobiilsete teavitusteenuste infrastruktuuri arendab Mobi Solutions OÜ

Mobiilsete teenuste infrastruktuuri arendamise lihtmenetlusega riigihanke võitis Mobi Solutions OÜ, kes esitas parima eskiislahenduse ning kelle hinnapakkumine 295000 krooni oli ka kõige soodsam. Hanke nõuete järgi on tehnoloogiline valmisolek uute mobiilsete teavitusteenuste pakkumiseks olemas 31. detsembriks 2006.

Hanke tulemusel luuakse tarkvara ja sidusteenused, mis võimaldavad avaliku sektori asutustel pakkuda kodanikele SMS ja MMS teavitusi kasutavaid teenuseid, vajamata selleks mobiilsidespetsiifilist oskusteavet ja arendustööd. Keskne mobiilsete teavitusteenuste infrastruktuur ja kasutajakeskkond portaalis "eesti.ee" lihtsustab riigi- ja kohalike omavalitsuse asutuste suhtlemist kodanikuga ja uute teenuste loomist, vähendades samas IT-arenduskulusid. Sarnane praktika on hästi juurdunud riikliku andmevahetuskihi X-tee puhul, millega on liitunud 65 andmekogu ja 398 asutust ning kus kodanikele osutab teenuseid 19 riigiasutuse infosüsteemi.

Hanget finantseeritakse Euroopa Liidu Struktuurifondidest infoühiskonna arendamise suuna raames.

Täpsustus – seoses lepingu muudatusega tekib tehnoloogiline valmisolek uute mobiilsete teavitusteenuste pakkumiseks veebruaris 2007.

Lisatud 24.10.2006

Tagasi lehele "Riigihanked"