Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse kommentaar seoses AS Televõrk uudisega

Kommentaarina tänasele uudisele AS Televõrgu poolt pakutavast internetist tuleb öelda, et tehniliste ligipääsuvõimaluste avardamine ja osalusvõimaluste suurendamine on üks olulisi riigi tegevussuundi infoühiskonna arendamisel. Seetõttu on ka tehnoloogiate paljusus interneti levikuks kindlasti hea. AS Televõrk poolt pakutav tehnoloogiline lahendus aitab kindlasti kaasa interneti ligipääsuvõimaluste avardamisele, olles üks lisavõimalus interneti kasutamiseks.

Hajusasustusega turutõrkepiirkondade internetiseerimise programmi „KülaTee3” raames pakutav püsiühendus võimaldab kasutada olulisemalt rohkem internetiteenuseid ja on ka kõrgema turvalisusega. „KülaTee3” programmi kaudu saadav internet rahuldab ka aktiivse ja mitmekülgse internetikasutaja vajadused – näiteks e-hääletamiseks, riigi e-teenuste ja ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks. AS Televõrgu 450-megahertsise sagedusega võrk muudab interneti liikumise pealt kasutatavaks. Seda saab tõesti hästi kasutada näiteks autodes, bussides, rongides sülearvutiga lihtsaks surfamiseks.

Käesoleva aasta lõpuks on „KülaTee3” programmi kaasabil interneti püsiühendus ligi üheksakümnel protsendil Eestimaast kättesaadav. Kuna sihiks on, et linna- ja maapiirkondade inimesed saaksid võrdsetel tingimustel ja võrdse kvaliteediga osaleda infoühiskonnas, jätkatakse järgmisel aastal „KülaTee” programmiga, sest AS Televõrgu poolt pakutav võrguühendus aitab rahuldada ainult interneti kasutamise esmavajadusi.

Käesoleval aastal korraldas Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus hajusasustusega turutõrkepiirkondade internetiseerimise programmi „KülaTee3” raames interneti püsiühenduse teenusepakkuja(te) leidmiseks hanked kolmeteistkümnes maakonnas.

Teema: ASO

Lisatud 12.12.2006

Tagasi lehele "Uudised"