Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi infosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolituste küsimused-vastused

Lihtsustatud korras tellitava teenuse "Riigi in fosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolitused" hankedokumentide nr 5-2/10-0064-002 (edaspidi HD) kohta esitatud küsimused ja vastused:

1. küsimus (saabunud 08.03): Kas pakkumist on võimalik teha ka plokkidena?

Vastus (avaldatud 09.03): Praegu oleme ette näinud, et pakkumus esitatakse koolituste lõikes. Maksumus esitatakse iga koolitusürituse lõikes.

2. küsimus (saabunud 08.03):Kuidas akadeemilistes tundides tuleks arvestada mõistet Kestus – 1 päev või 0,75 päeva. Kas 8 ah või 6 ah või muu?

Vastus (avaldatud 09.03): Vastavalt tööde kirjeldusele:

  • 0,75 päeva kestvus orienteeruvalt - 10.00-16.00. Sisaldab kahte pausi ja lõunat.
  • 1 päeva kestvus orienteeruvalt - 09.00-17.00. Sisaldab kahte pausi ja lõunat.

3. küsimus (saabunud 08.03): Kas lektorite osas on teil juba soovitused, kes need olema peaks?

Näiteks: e-arved. Märkused: 2-3 tasulist esinejat. Kas nendega tuleb arvestada pakkumist tehes, eelarves? Kas on pakkuja ülesanne need lektorid leida, pakkumisse kohe lisada ja eelarve arvestada? Või jääb sellisel juhul pakkumisse ainult moderaatori tasu.

Näiteks: 21. Vaba tarkvara kasutamise tutvustamine. Märkused: 1-2 tasulist esinejat sh välisesineja (töötasu, transport, majutus). Kas siin tuleb kohe leida välisesinejad? Või ei sisalda see pakkumine välislektorite kulusid ja ei pea arvestama pakkumise eelarves?

Vastus (avaldatud 09.03) NB! Täiendatud!: Lektorite osas ei ole konkreetseid soovitusi. Oleme kasutanud väga erinevaid lektorid – Mari Seeba, Jaak Tepandi, Meelis Roos (infoturbe ja ISKE), Hele-Mai Haav, Peep Küngas, Martin Luts (semantika ning ontoloogiad), Tambet Matiisen (X-tee, riigiportaal, PEPE) Iga koolituse puhul on esitatud lektoritele eraldi nõuded tööde kirjelduses, mida tuleb järgida.

Vastuseks näidete osas:

e-arved: jah, 2-3 tasulise esinejaga tuleb arvestada pakkumist tehes eelarves. Nimetatud esinejaid ei ole vaja pakkumuses esitada – see toimub koostöös tellijaga. Hiljem on lektoritega läbirääkimised Pakkuja ülesanne. Seega tuleks arvestada infopäevadel esinejate puhul keskmise mõistliku tasuga. Soovituslikult kuni 1200 EEK tunnis (sh maksud).Kui nimetatud summa ei ole Teie hinnangul piisav, tuleb see pakkumuses põhjendada.

Moderaator tasu tuleb samuti eelarves näidata. Moderaatori puhul peab olema välja pakutud ka konkreetne inimene (või potentsiaalsed moderaatorid).

Vaba tarkvara kasutamise tutvustamine:

Sarnaselt eelmisega toimub välislektorite valik koostöös Tellijaga. Pakkumine peab sisaldama orienteeruvaid välislektorite kulusid (sh töötasu, transport, majutus). Ühe välislektori kulu hinnanguliselt kuni 30 000 EEK (kõik kulud). Kui nimetatud summa ei ole Teie hinnangul piisav, tuleb see pakkumuses põhjendada.

4. küsimus (saabunud 09.03): Saan aru, et üksikutele koolitustele eraldi ei või pakkumist teha?

Vastus (vastus avaldatud 09.03): Ootame pakkumust kõigile koolitustele. Üksikute koolituste lõikes pakkumust teha ei saa. Samas on võimalik teha ühispakkumus või kaasata allhankijaid.

5. küsimus (saabunud 17.03): Kuna tegu on eelmise aastal juba korraldatud koolitustsükliga, siis kindlasti on RIA-l välja kujunenud eelistused nii lektorite kui moderaatorite osas. Loodan, et olete nõus andma selles teemal soovitusi.

Vastus (vastus avaldatud 17.03): Lektoritest oleme räägikunud kolmanda küsimuse vastuse juures.

6. küsimus (saabunud 18.03): Palun täpsustage, kas paberkandjal paljundatud jaotusmaterjalid on ette nähtud iga teema puhul või ainult nende teemade puhul, kus on see eraldi välja (Lisa 1) toodud.

Vastus (avaldatud 19.03): Jaotusmaterjalide kuluga palume arvestada kõigi koolituste puhul va infopäevad (Lisas 1 nr 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22.).

7. küsimus (saabunud 18.03): Tekkis küsimus (HD lk 15 viimane lõik):Kas kaasatud lektorid ja moderaatorid tuleb lisada just siia ossa (arusaadavam on koolitajad lisada Lisa 1 koolituste kirjelduste tabelitesse moodulite kaupa)?

Vastus: (avaldatud 18.03): koolitajate lisamine Lisa 1 koolituste kirjelduste tabelis moodulite kaupa on lubatud.

8. küsimus (saabunud 18.03): Kuna CV-d on lisatud, kas siis „Kaasatud lektorite ja moderaatorite osas“ soovitakse veel lühikokkuvõtet vms.

Vastus (avaldatud 19.03): Kaasatud lektorite ja moderaatorite osas peab olema selgelt näha, et nad vastavalt Lisas 1 töödud nõuetele. Kui need on CV-des selgelt olemas, ei ole lisapaberite järgi vajadust.

9. küsimus (saabunud 18.03): Palun täpsustada HD 2.11: Koolitajate CV-d ja firmade kinnituskirjad on esitatud peatöövõtjalt DDOC formaadis, st kvalifitseerumisdokumente ja ka vastavuse hindamiseks vajalikke dokumente on raske ühe failina esitada.

Vastus (avaldatud 19.03): Koolitajate CV-e ei pea olema lektorite poolt allkirjastatud. Piisab, kui need on pandud ühte faili ning allkirjastatud koos teiste dokumentidega DigiDoc konteineris. HD järgi peaks olema konteineris 2 faili - Kvalifitseerimiseks vajalikud dokumendid 2.8.1 ning pakkumuse vastavuse hindamiseks vajalikud dokumendid 2.8.2. Kui sellisel kujul ei ole võimalik faile esitada, palume konteineris olevad failid väga selgelt nimetada ja järjestada vastavalt HD-s toodud dokumentide struktuurile.

Lisatud 30.03.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"