Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi infosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolitused 2011

Hankelepingu objekti nimetus: riigi infosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolitused
Hankemenetluse liik: lihtsustatud korras tellitav teenus

Hankelepingu objekti kirjeldus: eesmärk on leida täisteenuse osutaja, kellega koostöös 2011. aasta vältel korraldada kuni 75 riigi infosüsteemi valdkonna (RIHA, ISKE, KIIK, X-tee, semantika, dokumendivahetuskeskus, riigiportaal, jm ) koolitust, seminari ning infopäeva. Tellitavad tööd hõlmavad muuhulgas vajalike koolitus- ja infomaterjalide loomist, ürituste ettevalmistamist, kohapealset korraldust ning järeltegevusi.

Ürituse sihtgrupid on elutähtsate teenuste osutajate esindajad, andmekogude pidajad, avaliku sektori dokumendihaldurid, raamatupidajad, juristid, IT spetsialistid, eraettevõtjatest IT arendajad jpt. Üritused on osalejatele tasuta. Täpsem info hanke sisu kohta on toodud hankedokumentides.

Hange viiakse läbi Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ning seda finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 07.03.2011 kl 11.00

Hankedokumentide või hanke kohta täpsema info saamiseks palume pöörduda SF programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" projektijuhi Elsa Neeme poole aadressil elsa dot neeme at ria dot ee.

Küsimused-vastused

1. küsimus (saabunud18.02)
2010. aastal tegi sama projekti edukalt AS BCS Koolitus, kas teistel on lootust seda jätkata?

Vastus (saadetud 21.02)
Eelmisel aastal osutus tõepoolest edukaimaks pakkujaks BCS Koolituse AS. Samas üle-eelmisel aastal võitis koolituste läbiviimiseks korraldatud hanke Tallinna Arvutikool OÜ.
Sel aastal on tegemist uue hankega, mille läbi soovib hankija leida lepingupartnerit, kelle pakkumus oleks majandulikult soodsaim. Kõiki pakkujaid koheldakse võrdselt ja kedagi ei eelistata. Kuni esitatavate pakkumuste hindamiseni ei oska me prognoosida, kes sel aastal parimaks pakkujaks osutub.

2. küsimus (saabunud 21.02)
Madalaim hind ei taga alati parimat teenust. Kuidas jäite eelmistel aastatel rahule? Kuidas koostada pakkumuse eelarvet lektorite osas?

Vastus (saadetud 23.02)
Oleme seisukohal, et käimasoleva hanke puhul ei taga madalaim hind parimat teenust, seetõttu ei selgita me edukaimat pakkumust välja mitte madalaima hinna, vaid majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel (hindamiskriteeriumiks on lisaks pakkumuse maksumusele ka pakkumuse täiuslikkus). Majanduslikult soodsaim pakkumine tähendab pakutava kvaliteedi ja hinna suhet ja hankijale kõige mõistlikumat lahendust. Sama põhimõtet oleme järginud ka eelnevatel aastatel ja see on ennast õigustanud.

Pakkumuse eelarve koostamisel tuleks lähtuda tööde kirjelduses esitatud lähteandmetest, kusjuures nii esinejate-lektorite kui osalejate arvu osas võiks lähtuda maksimaalsetest arvudest. Pakkumuses on vajalik välja tuua lektorite esinejatasud, sh kulutused majutusele, transpordile jms.

3. küsimus (saabunud 28.02)
Kas projektijuhile (HD 3.4.1. ) on peale töökogemuse ka täiendavaid nõudeid (haridus, keeleoskus vms). Millised nõuded on tellijal projekti assistentide suhtes?

Vastus (saadetud 01.03)
Nõudmised pakkuja projektijuhile on määratletud HD p-s 3.4.1.1 ja 3.4.1.2 (pakkuja projektijuhil on vähemalt viis aastat järjepidevat töökogemust koolituste, seminaride, infopäevade ja konverentside korraldamisel, mida tõendab esitatud CV; pakkuja projektijuhil on kogemus vähemalt ühe 150 osalejaga ürituse ja kolme 50 osalejaga ürituse korraldamisel). Assistentidele tellijal nõudmiseid pole.

4. küsimus (saabunud 28.02)
Kas online-süsteem peab olema pakkuja poolt organiseeritud või on siinkohal tegemist juba olemasoleva tellija online-registreerimissüsteemiga (HD 6.1.8.)?

Vastus (saadetud 01.03)
Online-registreerimissüsteemi loomine on pakkuja ülesanne.

5. küsimus (saabunud 28.02)
Kas koolitused (HD 7.1.2. jt.), mille puhul esinejaid ja moderaatorit ei tellita, viiakse läbi tellija lektorite poolt ning kas pakkuja võib pakkumise koostamisel arvestada, et nende koolituste jaoks ei ole vaja ka koolitusmaterjali?

Vastus (saadetud 01.03)
Nimetatud üritustel peab pakkuja korraldama kooskõlastatult tellijaga vaid päevakava ja muude materjalide printimise ja paljundamise.

6. küsimus (saabunud 28.02)
Kui esinejad organiseerib tellija (HD 7.6 jt. koolitused, kus tuleb arvestada ühe tasulise esinejaga), siis millise lektoritasuga saab pakkuja pakkumuse koostamisel arvestada?

Vastus (saadetud 01.03)
Tasuliste esinejate puhul tuleks arvestada keskmise mõistliku tasuga. Soovituslikult kuni 80 eurot tunnis (sh maksud). Kui nimetatud summa ei ole Teie hinnangul piisav, tuleb seda pakkumuses põhjendada.

7. küsimus (saabunud 28.02)
Kui välisesinejad organiseerib tellija (HD 7.10.5), siis millise tasu ja transpordikuluga võib pakkuja arvestada teadmata, millisest riigist välisesinejad kutsutakse?

Vastus (saadetud 01.03)
Välisesineja puhul tuleks arvestada transpordi- (lend jm) ja majutuskulusid ning vajadusel ka esinemistasusid. Esinejad on Euroopast (eelduslikult Euroopa Liidu liikmesriikidest).

8. küsimus (saabunud 01.03)
Kas koolituste ajakava on ka mõnevõrra paindlik, st. kas tellijale on vastuvõetav kui osa praeguses ajakavas kevadesse planeeritud koolitustest viiakse läbi 2011. aasta sügisel?

Vastus (saadetud 01.03)
Vajadusel ja tellijaga kooskõlastatult võib koolituste ajakavas väiksemaid muudatusi ette tulla. Pakkumuse koostamisel tuleb siiski lähtuda tööde kirjelduses välja toodud ürituste toimumise aegadest.

9. küsimus (saabunud 04.03)
Kas on võimalik anda teada, milline on projektile planeeritud eelarve? Projekt on seekord väga detailiderohke ja pakkujatele oleks kindlasti abiks eelarvet ühe indikaatorina hinnapakkumise kokkupanekul arvestada.

Vastus (saadetud 04.03)
Kuna pakkumuse kogumaksumus on eduka pakkumuse väljaselgitamisel üheks hindamiskriteeriumiks (HD p 5.1.2), ei saa sellest tulenevalt planeeritud eelarve suurust avalikustada.

Lisatud 11.02.2011

Tagasi lehele "Riigihanked"