Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) realisatsiooni ja juurutamise hange avatud

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus korraldab väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse "Riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) realisatsioon ja juurutamine". Hanke viitenumber riiklikus riigihangete registris on 036429.

Taotluste esitamise tähtaeg on 07. mai 2007 kell 11:00 aadressile Rävala 5 V korrus, Tallinn.

RIHA eesmärk on riigi infosüsteemi haldamine ja planeerimine ning avaliku sektori infosüsteemide koosvõime tagamine. Riigi infosüsteemi kui loogilise terviku loomise aluseks on teadmine, millised infosüsteemid ja andmekogud riigis asutatud on, st oluline on omada keskset ülevaadet ehk metaandmestikku kõikide riigi infosüsteemide, nende poolt osutatavate teenuste, infosüsteemide haldajate ja teenuseosutajate, teenusekasutajate, klassifikaatorite ja klassifikaatorite haldajate kohta. Sellise keskse ülevaate tagamiseks ongi loomisel riigi infosüsteemi haldussüsteem (RIHA).

RIHA arendamine lähtub Riigi IT koosvõime raamistikust tulenevast Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna põhiülesandest muuta riigi infosüsteemid kodanikukeskseks ja nõudluspõhise teenuse keskseks. Selleks on vaja infosüsteemid seostada ühtseks elanikkonda ja organisatsioone teenindavaks loogiliseks tervikuks, mis omakorda nõuab riigis selgete reeglite ja kokkulepete fikseerimist ja rakendamist.

RIHAst saab töövahend nii infosüsteemi haldajatele kui ka riigi infosüsteemi koordineerijatele. Infosüsteemide haldajad saavad RIHAst infot teiste asutuste infosüsteemide ja teenuste ning vajalike kontaktisikute kohta, et vajadusel teha ettepanek uue teenuse loomiseks või mõne olemasoleva teenuse avamiseks.

Teema: RIHA

Lisatud 20.04.2007

Tagasi lehele "Riigihanked"