Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Konkursi 'Eesti parim m-teenus 2012' korraldamine

Riigi Infosüsteemi Amet korraldab lihtmenetluse, et leida koostööparnter „Eesti parim m-teenus 2012“ konkursi korraldamiseks, eelkõige konkursiga seotud PR-tegevuste korraldamiseks.

Lihtmenetluse eesmärk on leida lepingupartner, kellega koostöös tagada m-teenuseid loonud ettevõtete ja asutuste teadlikkus konkursist, nende osalemine konkursil; konkursi kajastus erinevatele sihtrühmadele (meediateavitus, veebilehe sisustamine, seminar jm) ning konkursi praktiline läbiviimine (sh auhinnad, auhinnatseremoonia, žürii koosoleku korraldamine ja protokollimine) jmt.

Konkurss toimub EL struktuurivahendite programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2012 kell 14:00
Hankedokumentide saamiseks palume pöörduda e-posti teel Piret Aro poole: piret dot aro at ria dot ee

Hankedokumentide kohta saabunud küsimused ja vastused:

Küsimus 1 (saabunud 13.01.2012): Sooviksime täpsustada hankedokumendi punkti 3.4: " info- ja/või juhendmaterjalide koostamine seminari jaoks (koostöös tellijaga), materjalide tootmine – soovitavalt ei kasutata üritusel paberil väljatrükitud kava ja materjale, vaid innovaatilist mobiilipõhist (nutitelefoni) lahendust;" Milline on mobiilipõhise lahenduse oodatav funktsionaalsus – kas tegemist peaks olema nö tavapärase veebilehe mobiiliversiooniga, kust saab telefoni hõlpsasti alla laadida dokumente, või oodatakse eraldi aplikatsiooni väljatöötamist erinevatele platvormidele?

Vastus (saadetud 16.01.2012): Pigem on hankija silmas pidanud tavapärasemat lahendust, mille väljatöötamine ei nõuaks muude tegevustega võrreldes ebaproportsionaalselt palju ressurssi. Täpsemalt ootame ses osas aga pakkuja ettepanekuid (vt ka HD Lisa 1 III punkt 2.1, mille järgi peab esitatav pakkumus kindlasti sisaldama muuhulgas inspiratsiooniseminari visiooni, sh võimalikku infomaterjalide üldist visiooni).

Küsimus 2 (saabunud 17.01.2012): Millised dokumendid tuleb täpselt täita ühispakkumise korral. Üldsõnaliselt on kirjas punktides 3.1 ja 3.2, et tuleb esitada mõned dokumendid koos või eraldi. Palun selgitage täpsemalt millised dokumendid tuleb koos esitada ja millised dokumendid eraldi täita. Näiteks avaldus konkursil osalemiseks.

Vastus (saadetud 17.01.2012): Ühispakkumuse puhul peavad hankes osalemise avalduse koos HD p-s 3.1.1 kinnitustega esitama kõik ühispakkujad (v.a p 3.1.1.6 kinnitus, mida ühispakkumuse korral ei täideta), kinnitus tuleb anda ka HD p 3.1.2.3 solidaarse vastutuse osas, ning pakkumusele tuleb lisada volikiri (p 3.1.2.2).

Pakkujate kvalifitseerimiseks esitatavate dokumentide puhul ei pea kõik ühispakkujad esitama andmeid pakkujate kohta (p 3.1.3.1 ja 3.1.3.2), kuid võib esitada (selliselt saab hankija ühispakkujatest parema ülevaate).

Ühispakkujate kvalifitseerimiseks ei pea kõigil ühispakkujatel eraldi olema HD p 3.2.1.1 ja 3.2.1.2 esitatud nõuded täidetud (st piisab, kui ühel ühispakkujal on täidetud p 3.2.1.1 tingimus ja teisel p 3.2.1.2 tingimus).
Kuna projektijuht on üks isik, siis tema kogemust sellisel kujul kombineerida ei saa. 

Küsimus 3 (saabunud 17.01.2012): Tekkis veel üks täiendav küsimus. Nimelt on konkursis kirjas, et vastavalt RHS § 15 lg 1 p 2 on piirmääraks kuni 40 000 EURí. Kas antud konkursi raames kehtestatakse piirmäära puhul mingeid eritingimusi ja on rahaline piirmäär, millest maksumus ei tohiks üle olla?

Vastus (saadetud 17.01.2012): Hankedokumentides on tõepoolest kirjas, et tegemist on lihtmenetlusega ning lihtmenetluse piir tulenevalt riigihangete seadusest on 40 000 eurot.

Hankija on samas konkursi korraldamise jaoks enda jaoks planeerinud eeldatavad eelarvevahendid (millele viitab HD p 4.3.1.3). Kuna pakkumuse maksumus moodustab pakkumuste hindamisel tervelt 40 %, siis hankija oma planeeritud vahendeid potentsiaalsetele pakkujatele ei avalikusta.

Juhuks kui pakkumuste maksumused ületavad pakkuja eelarvevahendeid, on pakkuja jätnud endale õiguse loobuda mõne töö tellimisest või paluda kohandada pakkumusi muul moel, samuti on hankijal teatud ulatuses võimalik oma eelarvelised vahendid üle vaadata.
 

Lisatud 14.02.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"