Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi andmekogud seotakse ühtselt toimivaks

1. jaanuarist muutunud avaliku teabe seaduse eesmärk on kaardistada kõik avalikus sektoris olevad andmekogud ja tõhustada koostööd. See esitab aga riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele uued nõudmised.

Selgitamaks, mis täpselt andmekogude pidajate ja arendajate jaoks muutub, korraldab RIA 23. jaanuaril kell 10.00 teabepäeva. Üritus toimub Tallinnas, hotelli Nordic konverentsikeskuses.

Avaliku teabe seaduse muutmine võimaldab praeguste killustatud andmekogude asemel luua tervikliku koostoimelise riigi infosüsteemi. Tehnoloogia areng on kaasa toonud tõsiasja, et peaaegu kogu avalik teave kajastub andmekogudes. Hetkeks on loodud üle kolmesaja andmekogu ja erineva infosüsteemi, mis tulevikus lõimuvad terviklikuks riigi infosüsteemiks.

Andmekogude vahelise koostöö parandamiseks hakatakse analüüsima, kas vajalikke andmeid juba kogutakse mõnes olemasolevas andmekogus. Andmete topelt kogumise põhjus seisneb suuresti selles, et vana andmekogude seadus reguleeris andmekogude asutamist ja pidamist, mitte info kasutamist ja selle omavahelist integreerimist.

Avaliku teabe seaduse täiendamise laiem eesmärk on muuta riigi andmekogud ametkonnakesksetest teenusekeskseteks ja muuta kättesaadavaks info kõigi olemasolevate andmekogude kohta. See võimaldab andmekogude haldajatel ja arendajatel paremini planeerida arendusi ja eelarvet. Koondinfo loob võimaluse analüüsida andmekogude efektiivsust ja töötada välja ettepanekuid andmekogude arendamiseks ning uute teenuste avamiseks.

Seminari päevakava: www.ria.ee/seminar

Seminar toimub EL struktuurifondide programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" kaasabil.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, RIA

Lisatud 12.02.2012

Tagasi lehele "Uudised"