Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi andmeaidad aitavad teha tarku otsuseid

Riigi Infosüsteemi Ameti ja Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel ning Riigikantselei tarkade otsuste fondi toel tellitud uuring soovitab riigi andmeaitade paremaks kasutamiseks täpsustada seadusandlust, tõsta teadlikkust andmeanalüüsi võimalustest ning rakendada uusi tehnoloogiaid.

Buldersi talu ait Ruhnus, allikas: http://et.wikipedia.org, autor: Metsavend

“Riigi iga andmekogu on vajalik kindla riikliku ülesande täitmise jaoks. Infotehnoloogia annab võimaluse juba kogutud andmeid kõrvutada ja selle põhjal kasulikke järeldusi ning tarku otsuseid teha. Näiteks saaks täna eri asutuste kogutud andmete kõrvutamisel leida kiirelt faktidel põhinevaid seoseid põllumajanduses kasutatud tehnoloogiate, keskkonna puhtuse ning inimeste tervise vahel. Andmeait ongi eri eesmärkidel kogutud andmete sidumine uueks informatiivseks koguks,” selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja Kalle Arula.

Uuringu „Andmeaitade (teiseste andmekogude) loomise põhimõtete väljatöötamine“ põhieesmärk oli selgitada välja riigi andmete kogumise ja analüüsi olukord ning pakkuda lahendusi andmeaitade haldamise protsessi korrastamiseks riigi infosüsteemis. Uuringu korraldasid TTÜ Küberneetika Instituut, Tallinna Tehnikaülikool ja Data Capital OÜ.

"Riigis luuakse praegu mitmeid andmeaitu, samas on selle juures vajaka ühtsetest loomise ja kasutamise põhimõtetest. Andmeaitade loomise juures tekib palju küsimusi regulatsioonide, haldamise, koosvõime ning kogutavate andmete kvaliteedi ja privaatsuse teemadel. Uuringus andsime ülevaate andmeaitade loomise peamistest probleemidest ning pakkusime välja lahendused,“ selgitas Dr. Hele-Mai Haav TTÜ Küberneetika Instituudist.

Uuringu käigus küsitleti riigi- ja erasektori andmeaitade spetsialiste ning kasutajaid. Vastustest selgus, et andmeaitadesse kogutakse praegu peamiselt tervishoiu, info ja side, hariduse ning veonduse-laonduse valdkondade andmeid. Tulevikus planeeritakse andmeaitu rohkem kasutada ka töötlevas tööstuses ja põllumajanduses. Uuringus pakutakse välja mitmeid konkreetseid ettepanekuid nii andmeaitu puudutavateks strateegilisteks otsusteks, seadusandluseks, andmete organiseerimiseks ja uute tehnoloogiate rakendamiseks.

Uuringu valmimist toetati 34 000 euroga Riigikantselei tarkade otsuste fondist, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Uuring korraldati ajavahemikul oktoober 2012 kuni aprill 2013 ning selle kokkuvõte asub Riigikantselei koduleheküljel Riigi Infosüsteemi Ameti all.

Uuringu lõpparuanne (.pdf, 1.4 MB)
Uuringu lühikokkuvõte, 10 lk (.pdf, 472 KB)

Teema: RIA, RIHA

Lisatud 09.05.2013

Tagasi lehele "Uudised"