Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIHA kasutamine

RIHAsse esitatud andmed on avalikud. Neile tuginetakse uute infosüsteemide ning teenuste loomisel ja arendamisel ning olemasolevate haldusel. Andmete RIHAs ajakohasena hoidmine on pidev protsess. Andmete ajakohasuse ja täpsuse eest vastutab andmekogu haldaja.

Liitumine

RIHAga liitumiseks ehk asutuse või ettevõtte registreerimiseks RIHAs tuleb asutuse/ettevõtte juhil või tema volitatud isikul esitada RIHAs liitumistaotlus. Selle vorm avaneb pärast RIHAsse autentimist.

Liitumistaotlus digiallkirjastatakse RIHAs ID-kaardiga (volitatud isik lisab liitumistaotluse juurde RIHAsse ka digiallkirjastatud volikirja; volikirja näidis (.odt, 14 KB)). Soovi korral on võimalik liitumistaotlus ka trükkida, allkirjastada paberil ning edastada Riigi Infosüsteemi Ametile postiga.

Taotluse esitaja saab vastuse taotluse läbivaatamisest taotlusel toodud e-posti aadressile. Vastus saadetakse paari tööpäeva jooksul alates taotluse digiallkirjastamisest või paberkandjal taotluse saabumisest Riigi Infosüsteemi Ametisse.

RIHA kasutamise uuring

RIHA kasutamise uuring (.pdf, 202 KB), 2014, RIA


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 17.02.2012
Uuendatud 25.05.2015

Tagasi lehele "Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA"