Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA

RIHA on riigi infosüsteemi kataloog. Ühtlasi on see menetlus- ning halduskeskkond, mille kaudu tagatakse riigi infosüsteemi terviklik ja tasakaalustatud areng. RIHA tagab riigi infosüsteemi haldamise läbipaistvuse ning aitab planeerida riigi infohaldust.

Riigi infosüsteemi kataloog

RIHA annab teavet:

  • millised infosüsteemid ja andmekogud moodustavad riigi infosüsteemi;
  • milliseid andmeid ja millistes infosüsteemides kogutakse ning töödeldakse;
  • milliseid teenuseid, sh X-tee teenuseid, osutatakse ja kes neid kasutavad;
  • kes on infosüsteemide ja andmekogude vastutavad ja volitatud töötlejad, kontaktisikud;
  • millistel õiguslikel alustel andmekogusid peetakse ja andmeid töödeldakse;
  • infosüsteemide koosvõimet kindlustavatest, taaskasutatavatest komponentidest (XML varad, klassifikaatorid, sõnastikud ja ontoloogiad).

Menetlus- ja halduskeskkond

RIHA on järgmiste toimingute menetlus- ja halduskeskkond:

  • infosüsteemide ja andmekogude asutamine ja kasutusele võtmine;
  • teenuste registreerimine;
  • X-teega liitumine;
  • taaskasutatavate komponentide (XML varad, klassifikaatorid, sõnastikud ja ontoloogiad) haldus.

RIHA on usaldusväärne abimees ja hea töövahend riigi infosüsteemi arendajatele, haldajatele, kasutajatele.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 10.01.2012
Uuendatud 25.01.2013

Tagasi avalehele