Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIHA võrgustik

RIHA võrgustik ühendab asutuste äri- ja IT-pooled kogemuste ja hea praktika vahetamiseks ning otsib üheskoos lahendusi RIHA kasutamisega seotud probleemidele.

Võrgustiku eesmärgid:

  • RIHA sihtrühma kaasamine ja koostöö tugevdamine asutuste RIHA haldurite vahel
  • Julgustada asutusi usaldama ja kasutama RIHA kui olulist töövahendit riigi infosüsteemi juhtimisel
  • RIA-le ettepanekute tegemine RIHA parendamiseks
  • Lahenduste väljatöötamine olulisematele probleemidele ja takistustele RIHA kasutamisel
  • Liikmete informeerimine RIHA arengusuundadest

Võrgustiku liikmetelt ootame:

  • huvi ja võimalust võrgustiku töös aktiivselt osaleda
  • soovi olla uute lahenduste esimesed piloteerijad ja juurutajad
  • tahet ning valmisolekut jagada oma teadmisi ja kogemusi

Ootame Sind liituma RIHA võrgustikuga, et koos muuta RIHA lihtsamaks, mugavamaks ja kasulikumaks töövahendiks.

Saada liitumissoov aadressil help@ria.ee.

Toimunud võrgustiku kohtumised:

 


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 09.11.2015
Uuendatud 30.05.2018

Tagasi lehele "Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA"