Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIHA uudiskiri nr 2, november 2013

RIHA uudiskiri on kokkuvõtlik infovoog olulistest sündmustest ja arengutest, ilmunud juhistest ning kasulikest kogemustest riigi infosüsteemis. Uudiskiri on mõeldud RIHA võrgustiku liikmetele ja kõigile teistele, kes on huvitatud RIHAga seotud uudistest ning arendustest.

Koostöövõrgustiku eesmärk on tekitada nii sisu- kui IT-poolt kaasav keskkond, et vahetada kogemusi ja häid praktikaid ning leida koos lahendusi aktuaalsetele küsimustele/probleemidele.

RIHA logo

Sisukord

  1. Avaliku sektori äriprotsessid, protsessianalüüsi käsiraamat
  2. Andmekogude kooskõlastamise juhendid
  3. RIHA "Parima praktika veeb"
  4. RIHA konsultatsioonid
  5. Soovitusi

1. Avaliku sektori äriprotsessid, protsessianalüüsi käsiraamat

Käesoleva aasta juulis valmis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti ning Ernst & Young Baltic AS koostöös "Avaliku sektori äriprotsessid. Protsessianalüüsi käsiraamat" (.pdf, 3430 KB), mis annab riigiasutustele konkreetsed soovitused ja juhised avalike e-teenuste loomiseks. Raamat pakub välja maailma parimatel praktikatel põhineva protsessijuhtimise ja -kaardistuse metoodika, mida Eesti avalikus sektoris kasutada.

Käsiraamat on abivahend avaliku sektori organisatsioonidele protsessipõhise juhtimismudeli juurutamise, protsessikaardistuse läbiviimise ning organisatsiooni töö korrastamise ja parendamise jaoks. Protsessipõhine juhtimine muudab organisatsioonid läbipaistvamaks, võimaldab luua toimiva tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi ning parandab kulude ja ressursikasutuse jälgimise võimekust. Käsiraamat sisaldab ka viie avaliku sektori asutuse näidisprotsesside kaardistust, mida on hea võtta aluseks oma asutuse protsesside kirjeldamisel.

2. Andmekogude kooskõlastamise juhendid

Andmekaitse Inspektsioonil (AKI) on valminud kaks olulist dokumenti, mis jagavad suuniseid, kuidas läbida kooskõlastust RIHAs "Andmekogude juhend" (oli suvel kooskõlastusringil Eelnõude infosüsteemis ja sellele sai viidatud juba eelmises uudiskirjas) ning "Menetluskord riigi infosüsteemi haldussüsteemis".

Andmekogude juhend (.pdf, 709 KB) annab ülevaate avaliku sektori andmekogude reguleerimise praktilistest küsimustest. See on suunatud andmekogude asutajatele ja pidajatele. Juhend jagab soovitusi ja annab vastuse sageli esitatavatele küsimustele, näiteks: Mis vahe on andmekogul, registril ja infosüsteemil? Kuidas kirjeldada andmekogu asutamise eesmärki? Mida märkida põhimäärusesse? Mida peab seadus andmekogu asutamiseks sisaldama? Kas isikuandmete töötlemine on vaja reguleerida seaduse tasandil? Millele määrata säilitamistähtaega?

Menetluskord riigi infosüsteemi haldussüsteemis (.pdf, 453 KB) annab juhtnööre AKI ametnikele, kes koostavad arvamusi ja kooskõlastavad riigi infosüsteemi haldussüsteemis andmekogusid ja teisi objekte. Ühtlasi on see abiks kooskõlastusele esitajatele, kes saavad ülevaate inspektsiooni seisukohtadest ja nõuetest, kooskõlastamise menetlusreeglitest, kontrollitavatest andmetest ja nende õigusnormidele vastavusest ning hinnangutest.

3. RIHA "Parima praktika veeb"

Alguse on saanud riigi infosüsteemi halduse parima praktika veeb. Tegemist on jooksvalt uueneva ja kaasalöömist ootava keskkonnaga, mis koondab riigi infosüsteemi modelleerimise ja kirjeldamise hea praktika näiteid. Tule räägi kaasa ja jaga oma kogemusi! Parima praktika veeb on mõeldud eelkõige töövahendiks andmekogude kirjeldajatele.

4. RIHA konsultatsioonid

Tihti pöördutakse RIHA meeskonna poole palvega saada abi oma andmekogu kirjeldamisel RIHAs. Seni oleme tegelenud abivajajatega individuaalselt. Kuna aga küsimused on üldjuhul samalaadsed, siis planeerime regulaarseid paaritunniseid RIHA konsultatsioone suuremale grupile teemadel, mida meilt kõige rohkem küsitakse: andmekogudega seonduv õigusloome, põhimääruse koostamine, andmekoosseisu ja teenuste kirjeldamine, RIHA menetlused, turvateemad, arhiveerimine jms. Palun andke teada, kas teie asutuses oleks konsultatsioonidest huvitatuid ning millised teemad enim huvi pakuvad.

5. Soovitusi

Meil on rõõm tõdeda, et paljudes infosüsteemide arenduste hangetes on mainitud, et infosüsteemi tehnilise dokumentatsiooni leiab pakkuja RIHAst. Tuletame meelde, et igale infosüsteemile saab ka otse viidata, nt https://riha.eesti.ee/riha/main/inf/vee_terviseohutuse_infosusteem.

Samuti soovitame hankedokumentidesse sisse kirjutada arendaja kohustuse arendus RIHAs dokumenteerida ning lisada kvalifitseerimistingimustesse RIHA varasema kasutamiskogemuse nõue.

 

Kui oled huvitatud mõnest teemast, mida võiks edaspidi uudiskirjas kajastada või soovid ise teistele infot jagada, siis võta ühendust toimetajaga!

Toimetanud:

Triin Kukk
help@ria.ee

Teema: RIHA

Lisatud 26.11.2013

Tagasi lehele "Uudised"