Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIHA juurutusest tulenevate arendustööde tellimine

6.8.2008

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas välja võistleva dialoogiga hankemenetluse "RIHA juurutusest tulenevate arendustööde tellimine". Selle menetluse juures on taotluste esitamiseks vajaminev info kättesaadav riigihangete registrist, hanke viitenumber 107755. Pakkumuste esitamise ettepanek (hankedokumendid) esitatakse kvalifitseeritud taotlejatele alles pärast dialoogi lõppemist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 29. september 2008 kell 11.00. Taotlused tuleb esitada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus).

Küsimused- vastused RIHA juurutusest tulenevate arendustööde tellimise hanke taotluste kohta

RIHA juurutusest tulenevate arendustööde tellimise hanke taotluste esitamise kohta on saabunud alljärgnevad küsimused:

1. Küsimus (saabunud 03.09.2008): Kas on teada, mis on antud hanke umbkaudne planeeritud rahaline maht? Või on tegemist raamlepinguga, mille maht võib olla piltlikult öeldes 0-100 ?

Selgitus (vastatud 04.09.2008): Vastavalt hanketeatele on plaanis sõlmida hankeleping, mille rahaline eeldatav maksimaalne maht võib ületada riigihanke rahvusvahelist piirmäära. RIA jätab endale õiguse tellida töid vastavalt vajadusele ning mitte tellida töid lepingu täismahus.

2. Küsimus (saabunud 22.09.2008): Palume täpsustada järgmist punkti ülalnimetatud riigihanke hanketeates ära toodud kvalifitseerimise tingimustest: Hanketeates Osa III. 2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus, punktis 2.2 on loetletud üles hanke teostamisel vastutavate spetsialistidena erinevad rollid.  Kas Taotleja võib ise määrata, millised neist rollidest on hankes kasutatavad „võtmeisikud“ ja millised „teised spetsialistid“? Nt. võtmeeksperdid on projektijuht, analüütik ning süsteemi arhitekt vs võtmeisikud on kõik punktis 2.2 nimetatud rollid (kaasaarvatud koolitaja, konsultant jne) .

Selgitus (avaldatud 23.09.2008): Hankija poolt määratletud võtmeisikuteks on: projektijuht, analüütik(ud) (sh ärianalüütik), süsteemi arhitekt(id), programmeerija(d), semantika ekspert, ITILi ekspert, andmebaasi administraator, toote Bea Weblogic administraator . Nn teised spetsialistid on testija(d), lõppkasutaja tugiisik, koolitaja, konsultant, vms. Taotleja võib võtmeisikutena nimetada lisaka ka nn teisi spetsialiste.

3. Küsimus (saabunud 22.09.2008): Palume täpsustada järgmist punkti ülalnimetatud riigihanke hanketeates ära toodud kvalifitseerimise tingimustest: Hanketeates Osa III. 2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus, punktis 2.2 on loetletud üles hankes kasutatavad spetsialistid – kas erinevaid rolle võivad täita ka osaliselt samad isikud? Kas ja millised on sel juhul piirangud?

Selgitus (avaldatud 23.09.2008): Jah, erinevaid rolle võivad täita samad isikud, kuid silmas tuleb pidada hanketeate punkti III.2.1 all punktis 1.4 toodut „ Taotleja on suutlik pakkuma ühes kuus tarkvara arendustöid summaarse koormusega minimaalselt neli (4) inimtöökuud“

4. Küsimus (saabunud 22.09.2008): Palume täpsustada järgmist punkti ülalnimetatud riigihanke hanketeates ära toodud kvalifitseerimise tingimustest: Hanketeates Osa III. 2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus, punktis 2.2 on samasugust rolli nimetatud kahel korral. Kas Hankija on mõelnud „semantika eksperdi“ ja „semantikat tundva spetsialisti“ all sama rolli/isikut?

Selgitus (avaldatud 23.09.2008): Jah, ekslikult on sisse sattunud nii semantika ekspert, kui semantikat tundev spetsialist. Piisab kui nimetada vaid üks neist, st mõeldud on sama rolli/isikut.

Teema: RIHA

Lisatud 07.03.2013

Tagasi lehele "Riigihanked"