Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi infosüsteemi järelevalve

Riigi infosüsteemi järelevalve eesmärk on tagada seadusest tulenevate riigi IT nõuete täitmise faktipõhine kontroll. Eesmärgi täitmisel on peamised töösuunad:

  • haldus- ja riiklik järelevalve andmekogu asutamise, kasutuselevõtmise ja andmekogu pidamise ning infosüsteemi X-teega liidestamise vastavuse üle avaliku teabe seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  • nõuete täitmise tegeliku olukorra tuvastamine;
  • nõuete täidetavuse ja kontrollitavuse hindamine ning ettepanekute tegemine nõuete muutmiseks.

Alates 16.01.2016 täidab haldus- ja riikliku järelevalve ülesannet andmekogu asutamise, kasutuselevõtmise ja andmekogu pidamise üle avaliku teabe seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud nõuetele Andmekaitse Inspektsioon.

X-teega liitumise ja haldamise järelevalve on endiselt Riigi Infosüsteemi Ameti ülesanne.

RIHA seire 2015 kokkuvõte (.pdf, 161 KB) – avaldatud 20. detsembril 2015

RIHA andmete ajakohasuse seirearuanne (.pdf, 184 KB) – avaldatud 20. mail 2015


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 17.02.2012
Uuendatud 14.03.2016

Tagasi lehele "Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA"