Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigi Infosüsteemi Amet

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.

RIA on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas.

RIA visioon ja missioon

Visioon

Eesti digitaalne riik on toimiv, turvaline, jätkusuutlik ja alati käeulatuses.

Missioon

Ehitame, haldame ja kaitseme koos maailma parimat digitaalset riiki.

RIA kujunemislugu

1990 – Detsembris moodustati Riigikantselei haldusalas Eesti Informaatikafond (EIF), mis oli aasta varem moodustatud Eesti Informaatikanõukogu tööorgan.
1993 – Märtsis moodustati Riigikantselei koosseisu riigi infosüsteemide osakond (RISO), kelle olulisim koostööpartner oli Eesti Informaatikafond.
1996 – Eesti Informaatikafond reorganiseeriti Eesti Informaatikakeskuseks (EIK), mis oli Riigikantselei hallatav riigiasutus. Eesti Informaatikanõukogu reorganiseeriti valitsust nõustavaks komisjoniks ja selle funktsioonid muutusid.
2000 – Loodi Teede- ja Sideministeeriumi riigi infosüsteemide osakond.
2001 – Eesti Informaatikakeskus viidi üle Teede- ja Sideministeeriumi haldusalasse hallatava riigiasutusena.
2003 – Mais loodi Eesti Informaatikakeskuse ja Riigihangete Keskuse liitmisel Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA).
1. juuni 2011 – Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusest sai Riigi Infosüsteemi Amet.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 27.06.2007
Uuendatud 03.06.2018

Tagasi avalehele