Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIA otsib parimaid m-teenuseid

Täna algab konkurss “Eesti parim m-teenus 2012”, mis tutvustab riigi- ja erasektori mobiiliteenuseid ning nende loojaid.

“Konkursiga soovime tunnustada teenusepakkujaid, kes on välja töötanud kasutajasõbralikke mobiililahendusi, mis on võimelised läbi lööma ka välisturgudel. Lisaks on oluline tõsta kasutajate teadlikkust nutitelefonide turvalise kasutamise kohta.“ ütles konkursi korraldaja, EL struktuurivahendite programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” juht Piret Aro.

Konkursile on oodatud kõik m-teenused või lahendused, mida saab kasutada mobiiltelefoni või muu mobiilse seadmega. Osaleda saavad kõik Eesti päritolu ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud. Samuti on oodatud teenused rahvusvahelistelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, millel on arenduslik või sisuline seos Eestiga.

“Eesti parim m-teenus 2012 -konkursi kutsusid ellu nutitelefonide ja teiste mobiilsete seadmete kiire levik ning neile loodud rakenduste areng. Konkursi eesmärgiks on selle uue arenguastme teadvustamine – tutvustada Eestis loodud m-teenuseid ja nende tootjaid ning julgustada inimesi oma telefoni võimalusi ära kasutama,” ütles konkursi žürii liige, Eesti IKT Demokeskuse arendusspetsialist Katri Ristal. “Parkimine ja bussipileti ostmine telefoni vahendusel on juba tavapärane, kuid nutikad ja mobiilsed seadmed ning neile loodud teenused pakuvad meile lähitulevikus väga palju lisaväärtust.”

Konkursil “Eesti parim m-teenus 2012” saab kandideerida kuni 18. maini, töid hindab oma eriala spetsialistidest kokku kutsutud žürii. Teenuste hulgast valib žürii välja juuni alguses kuni viis parimat. Lisaks valitakse kõigi konkursile esitatud teenuste seast välja kuni kaheksa m-teenust, mis saadetakse Eestit esindama rahvusvahelisele võistlusele “World Summit Award Mobile 2012”.

Konkursi tutvustamiseks toimub Tallinnas 23. aprillil kell 16.30-20.00 inspiratsiooniseminar, kus räägitakse lähemalt konkursi reeglitest ja eesmärkidest. Seminaril esinevad edukad Eesti mobiililahenduste arendajad ja valdkonna spetsialistid välisriikidest. Üritus toimub Baltika kvartali moelaval (Veerenni 24).

Aprilli- ja maikuu vältel on m-teenuste kasutajatel võimalus anda tagasisidet olemasolevate m-teenuste kohta ning pakkuda välja, millised teenused võiksid konkursil osaleda. Selle jaoks on loodud veebiportaal www.m-konkurss.net ning Facebook-konto “Eesti parim m-teenus 2012”. Samadelt lehtedelt saab infot võistluse, sellel osalemise ja mobiilivaldkonda puudutavate üldharivate teemade kohta.
Eesti parim m-teenus 2012 logo

Võistluse kategooriad:

• ÄRI JA ETTEVÕTLUS ehk äriprotsesside toetamine ja optimeerimine; uute ärimudelite loomine m-kaubanduses, ettevõtete omavahelises või klienditeenindusega seotud tegevustes; mobiiliseadmete kasutamine ostmiseks, müümiseks, teenuste pakkumiseks ja koostöö tegemiseks.

• VALITSEMINE JA KAASAMINE ehk infoühiskonna ja selle avalike teenuste kättesaadavaks tegemine kodanikele, digitaalse kihistumise vähendamine riikides ja kogukondades ning nende vahel; demokraatliku poliitilise osaluse suurendamine.

• KULTUUR JA HARIDUS ehk õppe- ja teadusmaterjalide ja kultuuri ning kultuurivarade ja
-pärandi muutmine interaktiivseks, isikule suunatuks ning mugavalt ajast ja asukohast sõltumatuna kättesaadavaks tegemine.

• MEELELAHUTUS JA MEEDIA ehk interaktiivsete, analoog- ja digitaalplatvormide vahelist sünergiat kaasavate meelelahutustoodete ja -teenuste, k.a. mängud ning pakkumiste ja uudiste vahendamine.

• TERVIS JA KESKKOND ehk erinevate tervisega seotud valdkondade ja tervishoiusüsteemi haldamine viisil, mis paremini rahuldaks patsientide, professionaalide, tervishoiuteenuse osutajate ja poliitikakujundajate vajadusi. Samuti inimese elutegevuse ja looduskeskkonna tasakaalus hoidmist toetavad teenused.

Parima m-teenuse konkurss viiakse ellu Euroopa Liidu struktuurifondide programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Programmi kogumaht on ligi 3,2 miljonit eurot ja tegevused viiakse läbi aastatel 2007–2013. Konkurssi aitab korraldada kommunikatsiooniettevõtte In Nomine.

M-teenuste konkursi QR-kood

Lisainfo:

Piret Aro
EL sf programm „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ projektijuht
Riigi Infosüsteemi Amet
Tel: 663 0298
E-mail: piret.aro@ria.ee

Katri Ristal
Eesti IKT Demokeskus
Mobiil: 565 4654, Skype: katristal
E-mail: katri.ristal@demoestonia.com

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, RIA

Lisatud 18.04.2012

Tagasi lehele "Uudised"