Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIA ootab taas struktuuritoetuse taotlusi avalike teenuste arendamiseks

10.–24. aprillini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsusüksused ja nende hallatavad asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ning mittetulundusühingud taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“.

Toetatakse projekte, mille tulemusel muutuvad avalikud teenused tõhusamaks ja kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavaks, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Taotlusvooru kogumaht on 6 700 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Varasemate sarnaste taotlusvoorudega võrreldes on kaks suuremat muutust:

  • kui toetust taotletakse arendatavale infosüsteemile, milles töödeldakse isikuandmeid, peab looma ka funktsionaalsuse, kus inimesel on võimalik jälgida enda isikuandmete kasutamist (RIA loodud andmejälgija tarkvara abil).
  • toetuse taotlemine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee.

Täpsem info avatud taotlusvooru kohta

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 07.03.2017

Tagasi lehele "Uudised"