Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIA ootab spetsialiste IKT õigusloome töögruppidesse

RIA korraldatud seminaril „IKT õigus täna ja homme – kust king pigistab?“ leidsid õigusvaldkonna ja infotehnoloogia spetsialistid, et IKT õigusaktid ei reguleeri veel kogu valdkonda nii, et asutused sellest ühtemoodi aru saaksid.

Riigi infosüsteemi haldussüsteemi osakonna juhataja Aili Ilves: „Tihti on eri institutsioonide või asutuste tõlgendused õigusaktidest erinevad või vastuolulised. Riigi Infosüsteemi Ameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel moodustame töögrupid, mis hakkavad analüüsima praktilisi probleeme ning aitavad igapäevatöös esilekerkivatele küsimustele kiireid lahendusi leida. Ootame töögruppidesse nii õigusala kui IT-spetsialiste, kes soovivad panustada, et IKT ja õigus käiksid ühte jalga.“

„Riigi, sealhulgas IKT toimimise vundament on õigusnorm, mis on oma olemuselt aeglaselt muutuv. Samas oodatakse infotehnoloogialt innovatiivseid, kiireid lahendusi. See vastuolu muudab õigusküsimused IKT vallas ääretult keeruliseks. Kõik osapooled peavad teadma algusest peale, millised on nõuded, mida peab tegema, millest hoiduma ja millised on tagajärjed? Oluline on õigust mõistlikult rakendada, et võita aega ja jõuda võimalikult heade IT-lahendusteni.“

Seminari eesmärk oli tuua ühe laua taha avaliku sektori IKT ja õiguse valdkonna inimesed, et arutleda infosüsteemide korraldusliku ja õigusliku seisu üle ning vahetada ideid edasiste arengute osas. Ettekannetes räägiti infotehnoloogia valdkonda reguleerivatest normidest, valdkonna poliitika kujundamisest, õiguse loomisest ja õiguskantsleri menetletud kaasustest.

Tegemist oli avakohtumisega, mille eesmärk on koondada valdkonnaga tegelevad praktikud „ühise mütsi alla“. Töörühm töötab selle nimel, et saada kiireid lahendusi igapäevatöös tekkivatele küsimustele, et arendatavad infosüsteemid oleksid koosvõimelised ning nendega seonduvad inimesed oleksid kursis erinevates valitsemisalades toimuvaga.

Töörühmas panustamiseks palume endast teada anda aadressil riha at ria dot ee.

Seminar toimus Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, RIA

Lisatud 05.09.2011

Tagasi lehele "Uudised"