Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIA on akrediteeritud

21.07.2004

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 22.märtsi 2004.a. määruse nr.81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine“ § 9 lg 2 ja olles hinnanud Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse juhtimis- ja  kontrollisüsteemide valmisolekut tunnistas rahandusminister 19.juulil 2004.a. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse akrediteerituks „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006“ meetmete 4.5 rakendusüksuse ülesannete täitmise osas.

Akrediteeringu andmisel lähtus rahandusminister auditeeriva asutuse poolt teostatud auditi aruandest, korraldusasutuse poolt koostatud abinõude plaanist ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse poolt esitatud abinõude plaani täitmise aruandest.

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 25.11.2005

Tagasi lehele "Uudised"