Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIA jätkab Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendusüksusena

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus täidab rakendusüksuse ülesannet ka Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisperioodil 2007-2013. Seda kinnitab Rahandusministeeriumi poolt 3. aprillist kuni 23. maini 2007. aastal läbi viidud vastavusaudit.

Vastavusauditi tulemusena tegid audiitorid kindlaks, et oleme võimelised täitma EL Nõukogu poolt kehtestatud nõudeid. RIA kui struktuuritoetust rakendava rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemid on vastavuses asjakohastes õigusaktides ja juhendmaterjalides sätestatud nõuetega.

Auditi käigus hinnati juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldust, hinnati nendega seotud dokumente; hinnati raamatupidamisandmete ja projektide rakendamisega seonduva informatsiooni säilitamise süsteemi olemasolu ning viidi läbi intervjuud RIA personaliga eesmärgiga täiendada, selgitada või kinnitada auditi käigus saadud informatsiooni.

Teema: RIA, Struktuuritoetused

Lisatud 08.06.2007

Tagasi lehele "Uudised"