Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

RIA järelevalve osakond alustas tööd

10.11.2011

Sel nädalal alustas tööd RIA järelevalve osakond, mille ülesanne on jälgida riigi ja erasektori oluliste infosüsteemide turvalisust. Osakonna juhiks sai Epp Maaten.

„Järelevalve käivitamisel on rõhk nõustamisel ja ennetaval tegevusel, mitte niivõrd rikkumiste avastamisel. Järelevalve teeb keerukaks IT-valdkonna eripära, et kõik muutub kiiresti, regulatsioonid on üldised ja annavad palju tõlgendamisruumi. Oluline on aidata avaliku sektori asutusi ja erasektori elutähtsate teenuse pakkujaid õigusaktidest tulenevate nõuete selgitamisel ja parimate praktikate juurutamisel,“ ütles Epp Maaten.

Enne sisulise töö alustamist seisab ees järelvalve meeskonna komplekteerimine, esimesed konkursid kuulutab RIA välja novembrikuu jooksul.

RIA osakond teeb järelvalvet riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja elutähtsaid teenuseid pakkuvate erafirmade infosüsteemide turvalisuse üle. Osakond kontrollib, kas süsteemid vastavad hädaolukorra seaduses ja avaliku teabe seaduses nõutule.

Osakonna juhataja Epp Maaten töötas siiani RIA kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakonnas (KIIK). KIIK tegeleb Eesti riigi toimimise seisukohast oluliste avaliku ja erasektori infosüsteemide kaitse korraldamisega üleriigilisel tasemel. Varem on Epp töötanud Riigikontrollis audiitorina ja Riigikogu Kantseleis valimiste osakonna nõunikuna.

Eelmisel suvel käivitunud Riigi Infosüsteemi Ameti ümberkorraldamise üks eesmärk oli suurendada Eesti võimekust tagada küberturvalisus. Riik on juba kehtestatud hulga nõudeid ja juhiseid turvalisuse tagamiseks, järelevalve nendest kinnipidamise üle vajab aga tugevdamist.

Riigi Infosüsteemi Ameti ülesanne on koordineerida riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist nii, et riik saaks IT võimalusi kasutades rahvast teenindada parimal võimalikul moel.

Teema: Järelevalve

Lisatud 03.02.2012

Tagasi lehele "Uudised"