Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Jooksev taotlusvoor: Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine

Taotlusvooru eesmärk on rahvastiku ja eluruumide loendamisega seotud avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ning suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.

Taotlusvooru tulemuseks on registripõhise rahvastiku ja eluruumide loenduse (REGREL) projekti tegevusplaanis kirjeldatud alamprojektide tulemustest lähtuv registripõhist rahva- ja eluruumide loendust läbi viia võimaldav süsteem, mis vastab loenduse hetkel kehtivale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses kehtestatud rahva- ja eluruumide loenduse kohta sätestatud nõuetele.

Toetust võivad taotleda registripõhise statistika tootmiseks vajalikke teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 2 800 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot. Projekti toetuse määr on 100%.

Toetatud projektid

Taotluste esitamine

Taotluste vastuvõtmist alustati 3. augustil 2015.

Alates 29.05.2017 saab taotlusi esitada elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas aadressil etoetus.struktuurifondid.ee. Vastavalt RIA peadirektori 26.05.2017 käskkirjale nr 17-062 (.pdf, 252 KB) ei saa senise projektijuhtimise infosüsteemi kaudu enam uusi taotlusi esitada.

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” (.pdf, 116 KB).

Jooksva taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis: voor algatati majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 käskkirjaga nr 15-0213 (.pdf, 214 KB).

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 23.07.2015
Uuendatud 30.05.2017

Tagasi lehele "Avalike teenuste pakkumise arendamine"