Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Rapla KülaTee 3 - küsimused ja vastused

1. Küsimus: Kas punkti 2 all nõutud erinevad kinnitused võivad olla kõik ühel avaldusel?

Vastus: Jah, kinnitused võivad olla ühel avaldusel.

2. Küsimus: PK punkti 2.1.3 esimene nõue on välja tuua 3 aasta jooksul ostetava Teenusega samaväärsete ostu-müügitehingute loetelu. Kas antud juhul on samaväärse tehingu puhul silmas peetud ainult Interneti ostu-müügitehinguid?

Vastus: PK punktis 2.1.3 on mõeldud loetelu tehingutest, mis on näiteks andesidevõrgu väljaehitamine, andmesidevõrgu teenuste müük (magistraaalühendused, kliendiühendused jne). Samuti võib lisada loetellu tehninguid, mis aitaks hinnata firma eelnevat tegevust antud valdkonnas.

3. Küsimus: PK punktis 2.1.3 punktis 5.2 on küsitud tähtsamaid projekte, kas antud juhul on nõutud projekti kirjeldust või piisab sellest kui tuua välja ettevõte, kellega projekt teostatud on?

Vastus: Palume esitatavates dokumentides nimetada tähtsamad projektid (valdkond, lühikirjeldus), teostamise aasta ja klient (kellele).

4. Küsimus: Kas 2005 aasta majandusaruande puudumine on takistuseks osalemaks nimetatud hankel?

Vastus: Taotleja majandusliku seisundi vastavuse hindamiseks esitab Taotleja kolme viimase majandusaasta auditeeritud bilansi ja kasumiaruande juhul, kui neid ei ole äriregistris avalikustatud. Seega kui 2005 aasta majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne ei ole veel auditeeritud, siis ei saa seda ka esitada ning Taotleja saab esitada 2002-2004 aasta majandusaasta bilansi ja kasumiaruanne.

5. Küsimus: Pakkumise kutse dokumendis Tehniliste nõuete all punktis 1.2 märgitud tärniga märkus. Kas tähendab seda, et pakkumises võib arvestada ainult kuni 5 meetri kõrguseid antennikinnitusmaste? Ja milline on suurusjärk selliste kinnistuste jaoks Rapla maakonnas?

Vastus: Juurdepääsupunkti rajamine võib eeldada kuni 5 (viie) meetri kõrguse antennikinnituse paigaldamist rajatiselt, kõrgemate antennikinnituste paigaldamine võiks kuuluda erilahendustesse. Kõik oleneb konkreetsest vajadusest kliendi juures, mistõttu ka suurusjärku on raske määratleda.

 

Lisatud 01.03.2006

Tagasi lehele "Riigihanked"