Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Toetusperioodil 2004–2006 meetmes "Infoühiskonna arendamine" eraldatud toetused (kroonides)

Projekt Taotleja Muudetud / korrigeeritud / eraldatud toetus
Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi (SAIS) väljatöötamine ja rakendamine Haridus- ja Teadusministeerium 811 677,20
Riiklike GIS-de reorganiseerimine OpenGis arhitektuurile Maa-amet 8 433 224,00
Maainfosüsteemi andmeteenuste arendamine Maa-amet 7 191 672,00
Digitaalne terviselugu Sotsiaalministeerium 24 955 400,00
Politsei infosüsteemi ümberkorraldamine ning isikutele ja ametiasutustele e-teenuste loomine Politseiamet 9 330 000,00
PRIA e-teenused PRIA 2 737 714,28
Perekonnaregistri loomine Siseministeerium 24 776 725,00
Digitaalne ravijärjekorra registratuur Sotsiaalministeerium 3 028 080,00
Riigiportaal RIA 7 000 400,00
Digiretsept Sotsiaalministeerium 3 719 680,00
Riiklikult korraldatavatele eksamitele registreerimise ja tulemustest teavitamise teenus REK 278 195,81
Rahvastikuregistri arendamine Siseministeerium 11 450 000,00
Paberivaba ARK ARK 3 714 255,00
Riikliku ehitusregistri aadressandmete süsteem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2 978 000,00
Riikliku ehitusregistri ehitiste geodeetiliste andmete reaalajas esitamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 3 770 690,00
Kohalike omavalitsuste volikogude portaal Pärnu MV 0,00
Digipildid Sotsiaalministeerium 2 974 000,00
Rahvastikuregistri e-teenused RIA 0,00
Standardite ja standardimisega seotud avalike e-teenuste arendamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 732 072,00
Isiku teenindamine väljaspool politseiasutusi (sündmuskohal) RIA 9 833 000,00
Interaktiivne muuseum Palamuse muuseum 199 184,00
Keskkonnaalase planeerimise kompleksteenuste arendamine KM ITK 2 159 000,00
  Kokku: 130 072 969,29

Lisatud 25.10.2005
Uuendatud 22.02.2016

Tagasi lehele "Periood 2004–2006"