Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Ootame arvamusi e-teenuste disainimise käsiraamatu kohta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel on peatselt valmimas „Kasutajasõbralike e-teenuste disainimise käsiraamat avalikule sektorile.“ Parima tulemuse saavutamiseks ootame Teie arvamusi ja ettepanekuid käsiraamatu sobivuse ja rakendatavuse kohta hiljemalt reedeks, 24. jaanuariks 2014.

Käsiraamatu koostamise ajendiks oli asjaolu, et avalikus sektoris puudub heast e-teenusest ja selle loomise metoodikast ühtne arusaam ning teenuste disainimiseks kasutatakse mitmesuguseid töövahendeid ja mudeleid. Seetõttu on arendustööd seni olnud kõikuva kvaliteediga ning lähtuvad eri standarditest.

Käsiraamat on suunatud avaliku sektori töötajatele, kes tegelevad riigi teenuste seadusloomega, teenuste haldusega ja sisu loomisega. Käsiraamatu eesmärk on aidata riigitöötajatel teenuseid uuendada ja kujundada need kliendikeskseks nii füüsilises kui ka e-keskkonnas. Selleks pakub käsiraamat välja metoodilise mudeli, mille abil on võimalik kvaliteetseid e-teenuseid avalikus sektoris luua või arendada. Ühelt poolt peaks mudeli kasutamine aitama tõsta teenuste kvaliteeti (suurendama nende väärtust ja kasutajasõbralikkust) ning teisalt optimeerima avalike teenuste halduskoormust ja -kulusid.

Raamatus väljapakutud mudeli sobivust testiti Maanteeameti kolme e-teenuse ümberdisainimise käigus.

Enne käsiraamatu lõplikku valmimist ja avaldamist palume selle sobivuse ja rakendatavuse kohta tagasisidet hiljemalt 24.01.2014 e-posti aadressile elsa dot neeme /at/ ria dot ee.

Käsiraamatu tellisid koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond (ITAO), Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ning Maanteeamet (MA) Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Käsiraamatut koostab Ziraff OÜ.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus

Lisatud 14.01.2014

Tagasi lehele "Uudised"