Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

OECD eksperdid analüüsivad Eesti e-riigi projekte

13.03.2002

Pariisis OECD e-valitsuse projekti raames peetud ekspertnõupidamisel käsitleti e-valitsuse arengut ja selle mõju ühiskondlikele protsessidele ning riigi erinevatele sektoritele. OECD maade kõrval võeti vaatluse alla ka mõningate teiste riikide saavutused. Ainukese Ida- ja Kesk-Euroopa riigina oli esindatud Eesti, kutsutud eksperdina osales Eesti Informaatikakeskuse direktor Imre Siil.

Eesti puhul peeti märkimisväärseks edukaid jõupingutusi elektroonse osalusdemokraatia käivitamiseks ning püüet suurendada riigiorganite tegevuse läbipaistvust. Esile tõsteti TOM-projekti, mis annab inimestele võimaluse mitte ainult esitada oma ettepanekuid valitsusele, vaid ka jälgida nende läbitöötamise käiku ja rakendamist-OECD ekspertide arvates on tegemist hea näitega sellest, kuidas kodanikud saavad osaleda seadusloomes ja poliitilises otsustusprotsessis käsikäes valitsuse ja rahvaesindajatega. Kiitva hinnangu osaliseks said ka muud Eesti e-riigi projektid. Eriti üllatavaks peeti Eesti võimet lühikese ajaga läbi viia laialdased infoühiskonna arendustööd.

Teema: RIA

Lisatud 25.11.2005

Tagasi lehele "Uudised"