Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

MKM: Rahulolu Eesti e-teenustega on kasvanud

Riigi e-teenustega on tervikuna rahul 71% internetikasutajatest, mis on neli protsenti rohkem kui eelmise sarnase uuringu ajal 2012. aastal, selgus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) tutvustatud uuringust „Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2014“.

E-teenustest sai kõige kõrgema hinnangu digiretseptiga ravimi otsmine, mida kasutati riigi e-teenustest ka kõige enam. Sellele järgnesid kasutajate rahulolu poolest kalastamise harrastuspüügiõiguse ID-pileti ostmine ja arhiiviteatise tellimine eesti.ee vahendusel. Enim kasutatavad e-teenused on lisaks digiretseptile tulumaksudeklaratsiooni esitamine ja riigilõivu tasumine internetipanka. Uuringu põhjal saab öelda, et tüüpiline e-teenuse kasutaja on kõrgharidusega eestlane.

„Küsitluses osalenute hinnangul aitavad hästi korraldatud ja arendatud riigi ja kohalike omavalitsuste e-teenused säästa aega ning võimaldavad saada rohkem informatsiooni, kuid nende kasutamine aitab kokku hoida ka raha ja vähendada bürokraatiat. Samas on jätkuvalt teenuseid, mis on kasutajate jaoks liiga keerulised,” kommenteeris MKMi Infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja Janek Rozov.

Uuringu viis läbi TNS Emor ja selle raames küsitleti 1010 16–74-aastast inimest. Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti internetikasutajate avaliku sektori e-teenuste kasutamine ning rahulolu teenustega. Uuringu tulemustega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel: https://www.mkm.ee/et/analuusid-ja-uuringud#eteenusterahulolu.

Uuring „Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2014“ valmis Riigi Infosüsteemi Ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel EL struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 11. veebruari 2015 pressiteade

Teema: Infoühiskonna teadlikkus

Lisatud 11.02.2015

Tagasi lehele "Uudised"