Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Jooksev voor: Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine

Taotlusvooru eesmärk on maksu-ja tollivaldkonna teenuste ümberkorraldamine läbi informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste nii, et maksude ja muude avalik-õiguslike nõuete kokku kogumine riigi üleselt muutub lihtsaks, jälgitavaks, keskseks ja kontaktivabaks, lähtudes maksumaksja ootustest ja toetades reaalajas majanduse lahenduste kasutuselevõttu.

Taotlusvooru tulemusel on loodud elu- ja ärisündmustega seotud asutusteüleste avalike teenuste pakkumise ja arendamisega maksimaalselt arvestav mugav ja võimalikult kontaktivaba iseteeninduskeskkond maksude ja avalik-õiguslike nõuete haldamiseks.

Taotlusvooru raames arendatavate süsteemidega seotud otsesed avalikud teenused ja teistele asutustele suunatud tugiteenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks.

Taotlusvooru raames arendatavate süsteemide osas peavad olema kaardistatud ja määratletud andmed, mis kvalifitseeruvad avaandmeteks ning realiseeritud avaandmete edastamise, testimise ja kasutamise funktsionaalsus.

Toetatud projektid

Taotluste esitamine

Toetust võivad taotleda maksu- ja tollivaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 6 000 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot. Projekti toetuse määr on 100%.

Taotluste vastuvõtmist alustati 9. mail 2016.

Alates 29.05.2017 saab taotlusi esitada elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas aadressil etoetus.struktuurifondid.ee. Vastavalt RIA peadirektori 26.05.2017 käskkirjale nr 17-062 (.pdf, 252 KB) ei saa senise projektijuhtimise infosüsteemi kaudu enam uusi taotlusi esitada.

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” (.pdf, 116 KB).

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 6 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Jooksva taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 217 KB) – voor algatati majandus- ja taristuministri 19. aprilli 2016 käskkirjaga nr 16-0130.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 03.05.2016
Uuendatud 30.05.2017

Tagasi lehele "Avalike teenuste pakkumise arendamine"