Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Majandustegevuse registri taotlusi saab esitada elektrooniliselt

21.02.2005

Hiljemalt 15. aprilliks peab ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris (MTR). Nüüdsest saab registreerimistaotlusi esitada ja andmete õigsust kinnitada ka elektrooniliselt X-tee vahendusel.

Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb eelnevalt kontrollida MTR-s vastava registreeringu andmeid. Juhul, kui ettevõtja taotluse alusel on registreering tehtud või selle andmeid muudetud kolme kuu jooksul enne 15. aprilli, ei pea registreeringut enam täiendavalt kinnitama.

Kui ettevõtja ei esita hiljemalt 15. aprilliks kinnitust registreeringu õigsuse kohta, teavitab vastav haldusorgan (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, valla- või linnavalitsus ning Tallinnas linnaosavalitsus) ettevõtjat viivitamata kohustuse täitmata jätmisest ning sellest tulenevalt registreeringu peatamisest.

Registreering, mille andmeid pole õigeaegselt kinnitatud, peatatakse 1. maist.

Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringu andmete õigsuse kohta, taastatakse registreering viie tööpäeva jooksul alates vastava kinnituse laekumisest. Kinnituse mitteesitamisel kustutatakse peatatud registreering kuue kuu möödumisel alates registreeringu peatamisest.

Teema: X-tee

Lisatud 25.11.2005

Tagasi lehele "Uudised"