Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Magistraalvõrk PeaTee

Haldame ja arendame riigiasutuste magistraalvõrku PeaTee. See sai alguse Piirivalveameti, Tolliameti ja Politseiameti 1993. aastal loodud ametkondlikust võrgust. PeaTee võimaldab kiiret andmesideühendust riigi- ja omavalitusasutuste infosüsteemide vahel ning sidet teiste võrkudega Eestis ja välismaal. Magistraalvõrgu kasutamist finantseeritakse riigieelarvest ning selle kasutamine on kliendile tasuta. Kliendil tuleb maksta vaid juurdepääsu eest magistraalvõrgule.

Riigiasutustel ei ole kohustust kasutada magistraalvõrku PeaTee ega ASO juurdepääsuühenduste teenust, kui see ei ole tehnilistel või muudel põhjustel otstarbekas.

Magistraalvõrgu strateegilisel planeerimisel jälgime järgmisi põhimõtteid:

  • Prioriteet on tagada riigisiseste magistraalkanalite piisav läbilaskevõime, et klientide infosüsteemid töötaksid tõrgeteta.
  • Magistraalvõrgu ressursist hoitakse reservis vähemalt 30%.
  • Võrgu kõrge käideldavuse tagamiseks hoiame ja arendame võrgustruktuuri nii, et peamised andmesidekanalid ja dubleerivad varukanalid tuleksid erinevatelt teenusepakkujatelt. Samuti jälgime, et iga linna ühendused oleks dubleeritud.
  • Internetiühenduse välismaaga tagame sellises mahus, et tavapärane tööalane andmekasutus oleks piisavalt kiire ja dubleeritud.
  • Tagame ülikiire ühenduse teiste Eesti avalike andmesidevõrkudega.
  • Vajadusel kasutame infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid ning piiranguid, et võrgu kasutamine oleks võimalikult turvaline ning tööotstarbeline.
  • Klientide erivajadusi lahendame personaalselt, kahjustamata oluliselt teiste klientide huvisid, õigusi ja ootusi.
  • Magistraalvõrku finantseeritakse riigieelarvest tsentraalselt.
  • Magistraalvõrgu arendamisel teeme tihedat koostööd teiste riiklike andmesidevõrkude haldajatega (Eenet, RIKS, SMIT jt), et tagada ressursside maksimaalselt efektiivne kasutus.

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 20.12.2005
Uuendatud 08.05.2012

Tagasi lehele "Riigiasutuste andmeside ASO"