Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Maa-ameti kaardirakendused uuenevad EL Struktuurifondide toel

Maa-amet viis oma kaardirakendused üle uuele tehnoloogiale, tänu millele on need nüüd kiiremad, uue kujundusega ning kasutajatele mugavamad.

Uuel tehnoloogial on esialgu avalikult kättesaadavad maainfoga tutvumise teenus, Natura 2000 kaardirakendus ja Maanteeameti kaardirakendus ning neid saab näha Maa-ameti geoportaali kaudu aadressil http://xgis.maaamet.ee. Teenus on tasuta. “Tähtsaimaks muutuseks kasutajatele on kaardirakenduste täienenud funktsionaalsus, mille vastu on kasutajad juba pikemat aega huvi tundnud, kuid mida vana tehnoloogia ei võimaldanud rakendustele lisada ” ütles Maa-ameti infotehnoloogia osakonna juhataja Viljo Roolaht.

Roolahe sõnul on põhjalikult muutunud ka kaardirakenduste kujundus ning töövahendid, mis on tehtud kasutajale senisest mugavamaks. “Uutes kaardirakendustes ei ole kaotatud Maa-ameti kaardirakenduste väärtuslikemat omadust, milleks on võimalus kasutada ameti toodetavaid kaarte, maakatastri andmeid ning meie koostööpartnerite poolt hallatavat infot,” lisas Roolaht.

Kaardirakendused põhinevad tarkvaral, mille ühtne tootenimetus on X-GIS. “Nagu projekti nimestki järeldada võib on X-GIS tarkvara loomisel pööratud põhiline tähelepanu rahvusvaheliste avatud standardite kasutamisele, mis võimaldab erinevatel põhimõtetel kogutavaid ruumiandmeid standardsete liideste abil teistele süsteemidele kättesaadavaks teha ja kooskasutada,” rääkis Roolaht. “Oluline on ka mainida, et Maa-ameti X-GIS kaardirakendused ei kasuta kommertstootjate valmistatud veebipõhise kaardiserveri tarkvara.” Roolahe sõnutsi lisanduvad praegu avalikuks muudetud kolmele rakendusele peagi ka kõik teised hetkel veel vanal tehnoloogial kättesaadavad rakendused ning lisandub ka mitmeid uusi rakendusi. Samas jätkavad töötamist ka olemasolevad kaardirakendused.

X-GIS tarkvara valmis Euroopa Liidu struktuurifondidest finantseeritud projekti “Riiklike GIS-de reorganiseerimine OpenGIS arhitektuurile” raames ning väljund teenuste näol loodi projekti “Maainfosüsteemi andmeteenuste arendamine” tulemusena. Projektide koordinaatoriks oli Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus ning tarkvara arenduse teostas riigihanke võitnud AS Datel.

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 05.09.2007

Tagasi lehele "Uudised"