Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Infoühiskonna aastaraamat 2010

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga korraldab lihtmenetlusega riigihanke „Infoühiskonna aastaraamat 2010“. Hanke tulemusena soovitakse leida lepingupartner, kes korraldaks aastaraamatu tekstide keelelise toimetamise, tekstide tõlkmise inglise keelde, aastaraamatu kujundamise ja trükkimise ning aastaraamatu veebiversiooni ja e-raamatu loomise.

Tööd viiakse ellu Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ning seda finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.03.2011 kell 15.00.

Hankedokumentide saamiseks palume pöörduda:
Piret Aro
SF programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" projektijuht
piret dot aro at ria dot ee

Küsimused-vastused hanke kohta

Küsimus (saabunud 23.02.2011): Tunnen huvi mitmele ettevõttele pakkumiskutse saadeti?
Vastus (saadetud 23.02.2011): Saatsime hankedokumendid viiele ettevõttele, lisaks on paar ettevõtet veel ise huvi tundnud. Kogemusel põhinedes võib öelda, et sellest numbrist ei järeldu lõplik pakkumuste arv (st kõik need ettevõtted ei pruugi pakkumust estada).

Küsimus (saabunud 01.03.2011): Kui kvalifitseerimisel näidatav kogemus jääb pakkumuse esitamise tähtaega aga mitte hanketeate avaldamise tähtaega, siis kumba kuupäeva te kvalifitseerumise hindamisel arvestate?
Vastus (saadetud 01.03.2011): Hankedokumentide järgi (p 3.2.1) peab kogemus olema pakkumuse esitamisele eelnevast 3 aastast. Seega võib kogemus olla ka ajast, mis on pärast hanketeate avaldamist (kuid enne pakkumuse esitamist).

Küsimus (saabunud 01.03.2011): Mis on tööde tähtaeg - millal soovite raamatuid trükist kätte saada ja millal peab veebilahendus üleval olema?
Vastus (saadetud 01.03.2011): Nagu hankedokumentides kirjas (p 1.4.), sõlmitakse leping kuni 4 kuuks. See tähendab, et kõik tööd peaksid valmis saama 4 kuu jooksul.

Küsimus (saabunud 01.03.2011): Lisa 1 on toodud, et raamatu maht on 120lk (+/-10lk). Kas saan õigesti aru, et on on ikkagi materjali lõppmaht ja sinna sisse on arvestatud juba ka fotod, joonised? Keeletoimetuse ja tõlkimise täpseks arvestuseks oleks vaja teada tekstimahtu ilma jooniste ja muu materjalita.
Vastus (saadetud 01.03.2011): Tööde kirjelduses toodud 120 lk (+/- 10 lk) on tõesti orienteeruv trükise maht koos jooniste-fotode jms-ga. Tänaseks ei ole kõik artiklid veel meie kätte laekunud, seega ei ole ka võimalik lõplikku teksti lehekülgede arvu öelda. Samuti ei ole võimalik öelda, mis mahu võiks graafikud, fotod jms enda alla võtta (see sõltub osaliselt lisaks ka kujundusest). Küll aga rõhutaks, et ka graafikud ja diagrammid võivad sisaldada tõlkimist vajavaid elemente.
Oma pakkumuses võiksite aga välja tuua, kuidas täpselt tõlke ja keeletoimetuse hinna arvutasite.

Küsimus (saabunud 02.03.2011): Kui me ei soovi esitada ühispakkumist, siis kas on lubatud kasutad
allhanget teatud tööde teostamisel ( tõlkimine, toimetamine, veebilahendus )?
Vastus (saadetud 02.03.2011): Jah, on lubatud.

Küsimus (saabunud 07.03.2011):  Kas see saadetud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi stiiliraamat on ikka õige? Meie andmetel on EASi stiil (millel see põhineb) juba aastaid tagasi uuendatud, pealegi on MKMi enda koduleht veel kolmandas stiilis?
Vastus (saadetud 07.03.2011): MKMil ei ole hetkel uuemat stiiliraamatut ja hankedokumentidega koos edastatud stiiliraamat on õige, ehkki teatud kohtades on tehtud sellest erandeid (nt MKMi veebileht). Logo kasutamisel tuleb stiiliraamatust kindlalt kinni pidada.

Lisatud 18.02.2011

Tagasi lehele "Riigihanked"