Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Krüptograafiliste algoritmide kasutusvaldkondade ja elutsükli uuring

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonnaga (RISO) kuulutas välja lihtmenetluse "Krüptograafiliste algoritmide kasutusvaldkondade ja elutsükli uuring"

Töö põhieesmärk on koondada erinevate rahvusvaheliste uuringute põhjal krüptograafiliste süsteemide ja kasutatavate algoritmide soovitused riigi infosüsteemides.

Tööd viiakse läbi EL struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames.

Uuring peab hõlmama sümmeetrilise ja asümmeetrilise krüpteerimise algoritme ning räsifunktsioonide algoritme, tooma välja soovitused erinevate algoritmide kasutusvaldkondade, kasutusaja, parameetrite, samuti tooma välja algoritmide kasutuspiirangud; uuring peab sisaldama ka algoritmide vahetusest tulenevate mõjude analüüsi veebiserveritele, avaliku võtme infrastruktuurile ning olulisimatele infosüsteemidele.

Pakkumusi on oodatud esitama pakkujad, kes tegelevad on arvutiteaduse alase teadustööga.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. jaanuar 2011 kell 13:00.

Hankedokumentide saamiseks palume pöörduda e-posti teel Piret Aro poole: piret dot aro at ria dot ee

Küsimused hankedokumentide kohta

Küsimus (saabunud 04.01.2011): Kas isik võib osaleda eksperdina mitmes konkureerivas pakkumuses?

Vastus (saadetud 05.01.2011): Kõik sõltub konkreetsetest asjaoludest. Juhul kui ekspert on käsitletav alltöövõtjana, ei teki probleemi, kuna on lubatud olla alltöövõtja mitmes pakkumuses.

Kui ekspert on käsitletav pakkujana, siis seda reguleerib hankedokumendi p 3.1.1.6, mille kohaselt pakkuja peab kinnitama, et "pakkuja, kui ta on esitanud pakkumuse üksi, ei ole käesolevas lihtmenetluses esitanud ühist pakkumust ega nimetanud alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist pakkujat". Hankija huvi on tagada pakkumuste paljusus, st soovime, et pakkumused esitaks võimalikult palju pakkujaid, kes vastavad kvalifitseerimistingimustele.

Küsimusi saab esitada kuni 18. jaanuarini (k.a).

Lisatud 30.12.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"