Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Lääne–Virumaa interneti lairibaühenduste rajamise ostmise avatud pakkumismenetlus

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas Lääne-Viru Maavalitsuse volitusel pärast vaidlustuse läbivaatamist RHS § 65 järgi avatuks pakkumismenetlusega riigihankekonkursi Lääne–Virumaa interneti lairibaühenduste rajamise ostmiseks (Külatee3 programmi raames). Hanke viitenumber riiklikus riigihangete registris on 021834.

Pakkumise kutse dokument nr 45 väljastatakse pärast väljastamist taotleva ettevõtte poolse taotluse saatmist e-posti aadressile mailto: kylatee-lviru@ria.ee või Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse ise kohale tulles (vajalik etteteatamine). Taotluses peab olema märgitud pakkumise kutse dokumente nr 45 väljastamist taotleva ettevõtte nimetus, postiaadress koos postiindeksiga, kontaktisik ja tema kontaktandmed (nimi, telefoni ja faksi number, e-posti aadress) ja ning märge selle kohta, kas kontaktisik on nõus pakkumismenetlusega seotud dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega (nõusoleku korral näidata taotluses elektronposti aadress, kuhu dokumendid elektroonselt kätte toimetada). Nimetatud aadressile saadetakse ka digitaalselt allkirjastatud korraldaja teated.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.11.2005. kell 11:00.

Lisatud 25.11.2005

Tagasi lehele "Riigihanked"