Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küsimused ja vastused portaali eesti.ee kasutajakesksuse analüüs hankes

Lihtmenetlusega hankes "Portaali eesti.ee kasutajakesksuse analüüs" (HD-09-0330-003) esitatud küsimused ja vastused.

1. Küsimus: Kas ja mil määral on hanke „Portaali eesti.ee kasutajakesksuse analüüs“ sisendid ja väljundid (tulemid) seotud riigihanke „Riigiportaal eesti.ee visuaalse identiteedi loomine ja teavituskampaania“ või teiste eesti.ee’d puudutavate hangetega?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): „Riigiportaal eesti.ee visuaalse identiteedi loomine ja teavituskampaania“ hanke raames on kavas luua portaali visuaalne identiteet turunduslikus võtmes (logo-slogani väljatöötamine, stiiliraamatu koostamine, juhend brändi kasutamiseks kommunikatsioonis jms) lisaks portaali tutvustav teavituskampaania Eesti elanikele. Selle hanke raames valmivaid portaali visuaalse identiteedi elemente saab kasutada hanke „Portaali eesti.ee kasutajakesksuse analüüs“ raames valmiva portaali kujunduse väljatöötamise juures. Hanke „Portaali eesti.ee kasutajakesksuse analüüs“ raames valmiva kasutajakesksuse analüüsi soovitusi arvestatakse hanke „Riigiportaali www.eesti.ee hajusa sisuhaldusfunktsionaalsuse arendus“ käigus valmiva sisuhaldusfunktsionaalsuse väljatöötamise juures lõppkasutajale nähtavate osade juures nii palju kui võimalik.

2. Küsimus: Portaali teemad ja alateemad. Kas pakkumuse koostamisel lähtume samadest teemadest ja nende alamteemades ning nende mahust, nii nagu hetkel veebis näha võib?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Jah, lähtuda tuleks portaali praegusest sisust.

3. Küsimus: Proovitöö. Kas antud juhul teid pigem huvitab lehe ülesseehitus ja kasutajaloogika, mitte niivõrd disainipool? Kuna eesti.ee visuaalse identiteedi konkurss on veel käimas.

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Proovitöö puhul hindame peamiselt kujundust - kujunduse originaalsust ja sobivust portaalile. Loomulikult on eeliseks kui proovitöös on läbi mõeldud ka lehe ülesehitus ja kasutajaloogika.

Küsimus: Milliste kriteeriumite alusel hinnatakse proovitöö originaalsust ja sobivust riigiportaalile? Kas eeldatakse, et proovitöö põhineb ülesande sügavamal analüüsil?

Vastus: Proovitöö puhul hinnatakse peamiselt kujundust ja ei nõuta selle põhinemist sügavale analüüsile. Komisjoni liikmed hindavad proovitööd üksteises sõltumatult, lähtudes HD-s nimetatud kriteeriumitest "originaalsus" ja "sobivus riigiportaalile". Kriteeriumite tõlgendusel on iga komisjoni liige vaba.

4. Küsimus: Millisel määral tuleb projekti käigus arvestada eesti.ee tänase struktuurilise ja tehnilise ülesehitusega?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Projekti lähtekohaks on tänane eesti.ee (artiklid, teenused), kuid projekti käigus ei ole portaali tänane ülesehitus kitsendava teguriks. Analüüsi käigus võivad selguda arendusvajadused ja -ülesanded, mis lahendatakse väljaspool seda projekti.

5. Küsimus: Kas makettlehtede koodi puhul tuleb arvestada eesti.ee tänase tehnilise lahenduse poolt tulenevate võimalike piirangutega?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Ei

6. Küsimus: Milliseid andmeid saame kasutada punktis 4.1.3 mainitud proovitöö tegemiseks (kasutajate prioriteedid, veebistatistika, uuringud)? Lisas 1 "Probleemi püstituse" all on räägitud 2009 a. teostatud uuringust. See oleks ka juba proovitöö tegemisel vajalikuks lähtematerjaliks. Kas see konkreetne uuring tehakse kättesaadavaks?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Proovitöö puhul hinnatakse eelkõige kujundust, see ei pea põhinema sügavale analüüsile. Kõik analüüsiks vajalikud materjalid tehakse kättesaadavaks peale lepingu sõlmimist.

7. Küsimus: Kas on mingeid keskkonna elemente, mida kindlasti soovitakse säilitada?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Säilivad artiklid ja teenused.

8. Küsimus: Kas on uusi elemente või funktsionaalsust, mida praegu ei ole, kuis soovitakse kindlasti lisada?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Vajadus uute elementide ja funktsionaalsuste järele selgub analüüsi käigus.

9. Küsimus: Kas kasutatavuse ja infoarhitektuuri loomisel arvestame, et kõik praegu erinäolised keskkonnad saavad uue lahenduse ja tuleb kokku siduda?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Tuleks arvestada variandiga, mis on kasutajale kõige arusaadavam, mugavam. Milline see variant on, see tuleb analüüsi käigus välja selgitada.

10. Küsimus: Einevate rekenduste omavahel integreerimine eeldab tehnilisi töid, mis ei kajastu selles pakkumises. Millised on sellest tulenevad piirangud?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Projekti käigus võivad selguda arendusvajadused, mis lahendatakse väljaspool seda projekti. Piiranguid selles osas ei seata.

11. Küsimus: Milline on otsuste protsess tööde teostamisel. Eriti kujunduse valimisel. Kui suur grupp on seotud projekti otsuste tegemisega?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): RIA poolt osaleb projektis pidevalt 3-6 inimest. Olulised teemad arutatakse koos läbi. Lõplikud otsused teeb projekti eest vastutav isik.

12. Küsimus: Kes on hankele kutsutud?

Vastus (avaldatud 19.08.2009): Hange on avalik, pakkumusi on oodatud esitama kõik soovijad.

Lisatud 02.04.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"