Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küsimused ja vastused infoühiskonna konverentsi 2010 hankes

Infoühiskonna konverentsi 2010 läbiviimise hankedokumendi kohta esitatud küsimused ja vastused:

1. Küsimus (saabunud 01.02.2010): Kas pakkuja võib olla ka nõutud kompetentse ja kogemusi omav MTÜ?

Vastus (avaldatud 02.02.2010): Jah, pakkujaks võib olla nõutud kompetentsi ja kogemusi omav MTÜ, sh vastavalt HD punktile 3.2.1.2 peab MTÜ olema 3 aasta jooksul läbi viinud vähemalt ühe sarnase ürituse.

2. Küsimus (saabunud 01.02.2010): Kas pakkuja töörüma liikmete varasemad nõutud kogemused on kvalifitseerumisel käsitletavad ka pakkuja kogemusena näiteks juhul, kui avalikule sektorile on osutanud konverentsi korraldamise teenust küll pakkuja töörühma liikmed, ajal kui nad veel ei töötanud pakkuja heaks?

Vastus (avaldatud 02.02.2010): Vastavalt HD punktidele 3.2.1.1 ja 3.2.1.2 peab pakkuja töörühma liikmetele olema 3 aastat järjepidevat töökogemust ning pakkuja ehk ettevõtte peab olema viimase 3 aasta jooksul läbi viinud vähemalt ühe ürituse.

3. Küsimus (saabunud 01.02.2010): Kas konverentsile võib kutsuda oma toodangut konverentsil osalejatele tutvustama ka temaatilise valdkonna firmade esindajaid (nt konverentsi sponsoritena), kui see aitab saavutada väiksema kogueelarvega läbiviidud konverentsi?

Vastus (avaldatud 02.02.2010): Hankija pole ettenäinud võimalust, et konverentsi raames reklaamitakse erasektori toodangut.

4. Küsimus (saabunud 01.02.2010): Kas kõik konverentsil osalejad on nimeliselt kutsutud või ilmub konverentsi kohta reklaame ka avalikus meedias ning teretulnud on ka nö eelregistreerunud „inimesed tänavalt“? Ehk kas tegu on suletud või avaliku üritusega.

Vastus (avaldatud 02.02.2010): Konverentsi sihtgrupp on ettevõtted, mittetulundussektor, teadlaskond, avaliku sektori asutuste juhid (sh IT juhid, infoühiskonna teemadega tegelevad ametnikud), mis tähendab, et kutsed saadetakse laiali teatud sihtgrupile. Samuti toimub registreerumine RISO ja RIA veebilehtede kaudu.

5. Küsimus (saabunud 02.02.2010): Küsimus õppe- ja abimaterjalide osas. Mida selle all silmas peate? Kas need peaksid tingimata olema paberil või elektroonselt? Mis oleks materjalide mahuks?

Vastus (avaldatud 02.02.2010): Õppe ja abimaterjal võiks olla elektroonilisel kujul. Materjalide maht on veel lahtine, see selgub esinejatega läbirääkimisi pidades.

6. Küsimus (saabunud 03.02.2010): Kas kutsed on planeeritud välja saata elektroonilisel teel ja kas kutsete väljasaatmine peaks toimuma ka pakkuja poolt?

Vastus (avaldatud 03.02.2010): Vastavalt HD lisale 1 „Tööde kirjeldus” koostatakse kutsete nimekiri koostöös hankijaga. Kutsed osalejatele saadab pakkuja elektrooniliselt.

Lisatud 02.02.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"