Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küsimused ja vastused hankes "Modulaarne turvaruum digitaalsete andmete arhiivile"

Hankes "Modulaarne turvaruum digitaalsete andmete arhiivile" esitatud küsimused ja vastused hankedokumentide nr 10-0051 (HD) kohta.

1. Küsimus (saabunud 18.02.2010): Kas andmehoidlas hakkavad viibima ka inimesed ja kaua seal viibitakse?

Vastus (avaldatud 19.02.2010): Inimesed hakkavad andmehoidlat aegajalt külastama, aga pidevalt ei viibi seal keegi, pigem on külastuse kestvused väga lühiajalised.

2. Küsimus (saabunud 18.02.2010): Kas temperatuur  peab jääma +18 ± 4ºC piiridesse või nagu punktis 2.8.2 kirjeldatud +18 ± 2ºC?

Vastus (avaldatud 19.02.2010): Andmehoidla temperatuur peaks jääma +18 ± 4ºC piiridesse ja suhteline õhuniiskus vahemikku 20-40% nii nagu on märgitud HD lisa 2 punktis 2.8.1.
Kuna HD lisa 2 punktis 2.8.2 märgitud temperatuuri ja õhurõhu kõikumised 24h jooksul võivad tekitada erinevaid arusaamisi või vääritimõistmist, siis hankija ei loe lahenduse vastavuse kontrollimisel ja hiljem ka hankelepingu täitmisel selguse huvides HD lisa 2 punkti 2.8.2 täitmist oluliseks.

3. Küsimus (saabunud 18.02.2010): Milline peaks olema ventilatsioonisüsteem?

Vastus (avaldatud 19.02.2010): Ventilatsioonisüsteem peab olem selline, mis tagaks normaalse õhuvahetuse andmehoidla sees ning gaaskustutuse rakendumise korral vastaks valitud gaaskustutuslahendi nõuetele (ülesurveklapid, automaatsed ventilatsioonisüsteemi läbiviikude sulgurid jms.).

4. Küsimus (saabunud 18.02.2010): Kas oleks võimalik saada projekti või joonist ruumi (andmehoidla) kõrgusest ja paigutusest parema ülevaate saamiseks?

Vastus (avaldatud 19.02.2010): Kahjuks mitte, hetkel ei ole veel otsustatud ruumi (andmehoidla) füüsiline asukoht, mistõttu tuleb pakkumuse esitamisel lähtuda HD lisa 2 spetsifikatsioonis esitatud nõuetest.

Lisatud 12.04.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"