Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küsimused ja vastused hankes "Linnadevaheliste magistraalkanalite tellimine"

Küsimus (saabunud 26.10.2009): Hanketeates II 1.5) jagab hanke neljaks (I - IV) osaks, II.1.8 fikseerib "Pakkumus kõigile osadele" . Kas Taotluse esitaja saab teha pakkumise ainult valitud (I - IV) osadele st. mitte kõigile?

Vastus (avaldatud 26.10.2009): Taotleja saab antud hankes esitada taotluse hankes osalemiseks kas ühele või kahele või kolmele või kõigile osadele, esitades lisaks kvalifitseerimise dokumentidele ka andmed osade kohta, mille kohta soovitakse pärast kvalifitseerimist pakkumused esitada (hanketeate III.2.1) punkti1.10). Hankijana, me ei kohusta taotlejat/pakkujat esitama pakkumust kõigile osadele, kui taotleja/pakkuja seda ei soovi.

Küsimus (saabunud 27.10.2009): Kui taotleja soovib näiteks esitada taotluse hankes osalemiseks kõigile 4 osale, siis kas taotleja peab esitama taotluse eraldiseisvalt igale osale s.t esitama 4 eksemplari eraldiseisvaid taotlusi koos kvalifitseerumiseks vajalike dokumentidega kõik eraldi pakendites või saab taotleja esitada 4 osale ühe taotluse koos kvalifitseerumiseks vajalike dokumentidega ühes pakendis (riigihanke objekti tehnilised andmed (hanketeade Lisa B) vormistab taotleja sealjuures igale osale eraldi)?

Vastus (avaldatud 27.10.2009): Hankijale piisab, kui taotleja esitab ühe taotluse koos kvalifitseerimiseks vajalike dokumentidega ühes ümbrikus, aga lisab avaldusele punkti, kust on võimalik hankijal teada saada, millisele hanke osa(de)le taotleja kavatseb pärast taotleja kvalifitseerimist pakkumust esitada (hanketeate III.2.1) punkti1.10).

Küsimus (saabunud 28.10.2009): Palun selgitust p.1.16: kui on olemas p.1.15 nõuetekohane tõend (võlgnevused puuduvad), siis mis asukohajärgse (Tallinn) asutuse tõendit hankija peab vajalikuks esitada.

Vastus (avaldatud 29.10.2009): Maksu- ja Tolliameti annab tõendi maksuvõlgnevuse olemasolust või puudumisest konkreetsel ajahetkel vaid riiklike maksude osas, st Maksu- ja Tolliameti tõend ei kajasta kohalike maksude puudumist või võlgnevust – seda teeb kohalik omavalitsus.

Lisatud 26.10.2009

Tagasi lehele "Riigihanked"